Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακά έργα Α.Π.Ε με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποδόση των χρημάτων σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ξεκάθαρες λύσεις, υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα...
 Βιομηχ. Έργα

Αυτοματισμοί- Βιομηχ. Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού μονάδων και εκσυγχρονισμού. Πίνακες διανομής, PLC, Inverters, Ιδιοσυσκευές, CNC, Ρομποτικά συστήματα,Υδραυλικά, Πνευματικά, Αισθητήρες. CAD-CAM, 3D. ISO, CE. Αυτοματοποίηση λειτουργίας, καταγραφή/επεξεργασία δεδομένων. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. SCADA. Τεχνικός Ασφαλείας.

Περισσότερα...
Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά-Μελέτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο με πολύχρονη εμπειρία ειδικεύεται σε σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αδειοδότηση, μελέτη, εμπορία, εγκατ., επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φωτισμός, Ανακαίνιση.

Περισσότερα...
Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές παρεμβάσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως Αντλίες Θερμότητος, Λέβητες συμπύκνωσης, Πέλλετ, Led με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του πελάτη. Ενεργειακή μελέτη, Πιστοποίηση, Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης. Προτάσεις και λύσεις ενεργειακής βελτίωσης. Ανάλυση κόστους και αποσβέσεων.

Περισσότερα...

Ενημέρωση

Νέα
rss
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

Αλλαγές στις «ταρίφες» των ΑΠΕ – Φόρμουλα στήριξης για μικρομεσαία φωτοβολταϊκά.
Posted by admin - 15/01/19 10:26AM - 0 Comments - - 1/52/53/54/55/5

Μια σειρά αλλαγών, παραμετρικών αλλά και ουσίας, στο ισχύον πλαίσιο στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μελετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με κάποιες από αυτές να έχουν «κλειδώσει» και άλλες να αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας.

Σε αδρές γραμμές η κατεύθυνση είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις των ενεργειακών κοινοτήτων, να εξορθολογιστούν οι Τιμές Αναφοράς (ταρίφες) που έχουν εξασφαλίσει κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ και, τέλος, να υιοθετηθεί μια φόρμουλα που να ευνοεί την επενδυτική δραστηριότητα μικρομεσαίων επενδυτών, ειδικά στα φωτοβολταϊκά, στο βαθμό που οι διαγωνιστικές διαδικασίες φαίνεται ότι γίνονται πλέον «υπόθεση για λίγους μεγάλους παίκτες».

Ήδη στο ΥΠΕΝ έχει δημιουργηθεί «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.». Αποστολή της είναι να μελετήσει τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του πλαισίου στήριξης των ΑΠΕ, όπως αποτυπώθηκε στο νόμο 4414 του 2016 και να υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό.

Η Επιτροπή συνήλθε για πρώτη φορά πριν τις γιορτές και εκτιμάται ότι θα υποβάλλει το πόρισμά της περί το Μάρτιο.

Πρώτη δουλειά της Επιτροπής είναι να αναμορφώσει (αφενός μεν προσθέτοντας και άλλες κατηγορίες, αφετέρου δε αλλάζοντας όπου χρειάζεται τις Τιμές Αναφοράς) τον σχετικό Πίνακα του Νόμου, όπου ορίζονται οι Τιμές Αναφοράς, δηλαδή οι ταρίφες με τις οποίες αμείβονται οι παραγωγοί ΑΠΕ που δεν υποχρεώνονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς έχουν μόνον τα φωτοβολταϊκά πάνω από 500 KW και τα αιολικά πάνω από 3 MW. Όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ αμείβονται ακόμα με σταθερές ταρίφες.

Μείωση για τα αιολικά

Στις αλλαγές που έχουν «κλειδώσει» περιλαμβάνεται η μείωση της ταρίφας των 98 ευρώ ανά MWh που παίρνουν σήμερα τα αιολικά κάτω από 3 MW. Με την πτώση στα κόστη παραγωγής, όπως άλλωστε αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα των διαγωνισμών, η τιμή αυτή θεωρείται πολύ υψηλή και θα «εξορθολογιστεί».

Ο Πίνακας θα τροποποιηθεί επίσης για να συμπεριλάβει την ειδική κατηγορία των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Ως γνωστόν οι Ενεργειακές Κοινότητες έχουν κατ΄ εξαίρεση τη δυνατότητα να «χτίσουν» αιολικά πάρκα έως 6 MW και φωτοβολταϊκά πάρκα έως 1 MW χωρίς να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς.

Σχετικά με την τιμή στην οποία θα αγοράζεται το ρεύμα των ενεργειακών κοινοτήτων, η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να εξασφαλίζουν ένα 5 με 10% πάνω από τη μέση τιμή των ανταγωνιστικών διαδικασιών.

ΣΕ σχετική εκδήλωση που έγινε το Δεκέμβριο στη Λάρισα, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ρητά ότι «οι τιμές που θα λαμβάνουν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με ισχύ έως 1MW, θα είναι προσαυξημένη έως 5% σε σχέση με τη μέση τιμή που προκύπτει από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες».

Φόρμουλα για φωτοβολταϊκά

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι τα φωτοβολταϊκά πάνω από 500 KW συμμετέχουν υποχρεωτικά σε διαγωνισμούς, ενώ μέχρι 500 KW μπορούν να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή θα προτιμήσουν να «κλειδώσουν» σταθερή ταρίφα ίση με το 1,2 επί την μέση Οριακή Τιμή Συστήματος της προηγούμενης χρονιάς (για πάρκα έως 100 KW) ή  ίση με το 1,1 επί την μέση Οριακή Τιμή Συστήματος της προηγούμενης χρονιάς (για πάρκα από 100 έως 500 KW).

Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο σύστημα προσδιορισμού σταθερής ταρίφας θα καταργηθεί. Αναζητείται όμως φόρμουλα η οποία θα προσδιορίζει μια σταθερή και βιώσιμη ταρίφα για τους μικρομεσαίους που θέλουν να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά. Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση, καθώς το ΥΠΕΝ διαπιστώνει ως πρόβλημα ότι οι μικρομεσαίοι «παίκτες» δεν μπορούν να σταθούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Για να εξειδικευθεί όμως η παραπάνω γενική κατεύθυνση φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος, καθώς δεν έχει προσδιοριστεί:

·         ούτε το ποιο είναι το όριο κάτω από το οποίο θα μπορεί να κλειδώσει κάποιος σταθερή ταρίφα (κάποιες σκέψεις αρμόδιων στελεχών το προσδιορίζουν στα 100 μόλις KW και κάποιες άλλες το ανεβάζουν στα 300 KW, με όλα τα ενδιάμεσα σενάρια να παίζουν)

·         ούτε το ποια θα είναι η μεθοδολογία από την οποία θα προκύπτει η σταθερή ταρίφα. Κάποιες σκέψεις συνδέουν την τιμή με το μέσο όρο της Οριακής Τιμής Συστήματος, κάποιες άλλες με τη μεσοσταθμική που θα προκύπτει από τους διαγωνισμούς και κάποιες κάνουν λόγο ακόμα και για απολύτως διοικητικά καθοριζόμενη κατ΄ έτος τιμή.

Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον προβληματισμό προκαλεί στο ΥΠΕΝ ο φόβος ότι με την υιοθέτηση κάποιων θετικών διακρίσεων για τους μικρούς και μεσαίους επενδυτές, θα υπάρξει το γνωστό φαινόμενο του κατακερματισμού μεγάλων έργων σε μικρότερα για να αξιοποιήσουν το θετικότερο πλαίσιο. Αναζητούνται λοιπόν πρόνοιες και για αυτό το θέμα.

Πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι στο Υπουργείο (αλλά και στα ανά την Ελλάδα κομματικά και βουλευτικά γραφεία) υπάρχει έντονη πίεση για τη δημιουργία μιας διακριτής κατηγορίας (με ξεχωριστές διευκολύνσεις) για τους αγρότες – επενδυτές. Η πίεση αυτή, προς ώρας τουλάχιστον, δεν φαίνεται να βρίσκει ευήκοα ώτα.

Με ενιαία κατηγορία ο επόμενος διαγωνισμός

Στο πλαίσιο των αλλαγών που μελετώνται στο ΥΠΕΝ, και ειδικά στα φωτοβολταϊκά, οι πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό ο πρώτος διαγωνισμός που θα γίνει το 2019 από τη ΡΑΕ να μην έχει χωριστές κατηγορίες για τα φωτοβολταϊκά μέχρι 1 MW και τα φωτοβολταϊκά από 1 έως 20 MW. Μια τέτοια απόφαση θα συνδυαστεί προφανώς με τις αλλαγές που θα αποφασιστούν στο ΥΠΕΝ και έρχεται εν μέρει και ως συνέχεια των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς, ειδικά δε στον τελευταίο ο οποίος ακυρώθηκε για τη «μεγάλη» κατηγορία των φωτοβολταϊκών.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια δυναμικότητα MW έχει μείνει αναξιοποίητη από τα 300 MW του 2018 (περιλαμβανομένων των 100 περίπου MW του διαγωνισμού που ακυρώθηκε) θα προστεθεί στα 300 MW του 2019 και η ΡΑΕ θα βγάλει το πρόγραμμα των διαγωνισμών της χρονιάς με «εμπροσθοβαρή» λογική, δηλαδή όσο μεγαλύτερη δυναμικότητα μπορεί στο πρώτο εξάμηνο.

 

energypress.gr


print

Ειδικές Προσφορές

Συντήρηση Φ/Β
Δείτε την Προσφορά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση του Φωτοβολταικού σας πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για μέγιστες αποδόσεις. Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Οργάνωση, Ποιότητα, Ταχύτητα, Οικονομία, Εγγύηση, Αξιοπιστία για 100% αποφυγή απώλειας κερδών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε σε μόλις λίγα λεπτά να κάνουμε πλήρη διάγνωση. Τα πακέτα συντήρησης πλήρους κάλυψης ξεκινούν από 500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τριετή συμβόλαια θα λαμβάνετε έκπτωση 17% και για πενταετή 20%. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να φτιάξουμε από κοινού το πακέτο που σας ταιριάζει.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών σε Στερεά Ελλάδα
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης. Συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης. Οικονομικά συμβόλαια συντήρησης στα μέτρα σας. Εμπιστευθείτε την επένδυσή σας μόνο σε σοβαρούς επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, γιατί μόνο έτσι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο! Καλέστε μας άμεσα για προσφορά. Τιμές από: € 500

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας
Δείτε την Προσφορά.

Hitachi Yutaki

Αντλια Θερμοτητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Μεσαίων θερμοκρασιών(60°C) ψύξη & θέρμανση, έως 16 & 16,7kw, Σειρά Yutaki M, Dc inverter, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Monoblock
Απόδοση στη ψύξη: 12,9 (4,7 – 16,0)kw/h,
Απόδοση στη θέρμανση: 14,0 (4,8 – 16,7)kw/h,
EER: 4,02 A+++ & COP: 4,71 A+++,
Όρια λειτουργίας: -20°C ~ +60,0°C wb.
Περιλαμβάνει κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
Χειριστήριο ελέγχου PC-ARFHE
Εγγύηση 3 έτη για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα μέρη.
Η αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi αποτελούν την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5.1 COP. Η αντλίες Yutaki, ελέγχουν έξυπνα το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζουν και προσαρμόζουν τις αποδόσεις τους ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή (Αντιστάθμιση). Τεχνολογία DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-20°C). Εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο εως και 70%. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς μερεμέτια στο εσωτερικό του σπιτιού. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Αντλίες Θερμότητας   HITACHI Yutaki new
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Τριφ. 14kW(έως150τμ). Θέρμανση και Ψύξη Τεχνολογία DC Inverter έως -20°C εξωτερική. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Υψηλό βαθμό απόδοση EER:4.02 A+++ & COP:4.71 A+++ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ιδανική λύση σε ανακαινίσεις ή νέα κατασκευή. Μείωση δαπανών έως και 70%. Τιμή : € 5200

Περισσότερα...

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά
Δείτε την Προσφορά.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό

Για εσάς που οι απαιτήσεις σας σε ρεύμα είναι περιορισμένες για το εξοχικό σας και αρκείστε με ένα τυπικό φωτισμό, ένα ψυγείο, την τηλεόραση LCD-LED και μερικές μικροσυσκευές (πχ φορτιστής κινητού, laptop, ραδιοφωνάκι κλπ) σας προτείνουμε αυτό το μικρό αυτόνομο σύστημα.
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 4 Mono 310Wp (12χρόνια εγγύηση)
• Αντιστροφέας καθαρού ημιτόνου LF COMBI-MPPT 2400W (Εγγύηση 2ετών)
• Ρυθμιστής Φόρτισης ΜPPT Solar 1400W/40A
• Με είσοδο για γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης
• Μπαταρίες 2 Ultracell GEL Αγγλίας 200Ah, 12V
• Βάσεις στήριξης Προφίλ αλουμινίου ALUMIL
• Ηλεκτρολογικό υλικό-Πίνακες AC-DC ΑΒΒ-Schneider
• Πλαστικές Σωληνώσεις Κουβίδης
• Εγκατάσταση σε 1-2 ημέρες.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  1,4kWp 4.5kWh
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Για κατοικίες, εξοχικά, στάβλους, αποθήκες, container που είναι μακρυά από το Δίκτυο της ΔΕΗ, η διασύνδεση κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και για αυθαίρετα. Το σύστημα έχει δυνατότητα επέκτασης. Αυτονομία με 1τηλεόραση Led, 1ψυγείο μικρό A+ και φώτα οικονομίας 2-5 ημέρες ανάλογα τις καταναλώσεις. Τιμή : € 3500

Περισσότερα...

Net Metering
Δείτε την Προσφορά.

Αυτοπαραγωγή  Net Metering Προσφορά

Το σύστημα 4,96kWp που σας προτείνουμε αποτελείται από: 16 Φωτοβολταικά πάνελ των 310Watt τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 4ης γενιάς, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος 15 έτη και απόδοσης 25 έτη. 1 Αντιστροφέα δικτύου 5000Watt με μέγιστη ισχύ απόδοσης 98.2%. Εγγύηση προϊόντος 5 έτη επεκτάσιμη. 1 Πίνακα ΑC/DC αντικεραυνικής προστασίας και ελέγχου VDE, ΕΛΟΤ των οίκων ABB, SIEMENS, HAGER. 1 Σέτ βάσεων για δώμα ή κεραμοσκεπή. ALUMIL από ανοδιωμένο αλουμίνιο και 25ετή εγγύηση. 1 Έκδοση απαραίτητης άδειας από ΔΕΔΔΗΕ. - Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος καλωδίωσης AC/DC το οποίο θα υπολογιστεί ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση. - Η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού. - Τα μεταφορικά στον τόπο εγκατάστασης..
Αυτοπαραγωγή  Net Metering 4,96kWp new
Net Metering για μια μέση κατοικία στην Ελλάδα η οποία καταναλώνει κατά μέσο όρο 5500kWh ρεύμα το χρόνο. Για να επιτύχουμε ενεργειακό συμψηφισμό στο σύνολο αυτής της κατανάλωσης μηδενίζοντας το κόστος ηλ. ρεύματος χρειαζόμαστε για τη Στερεά Ελλάδα και Αττική ένα σύστημα 4,96kWp με νότιο προσανατολισμό. Τιμή : € 7500 με το κλειδί στο χέρι!

Περισσότερα...


Όλες οι τιμές είναι με ΦΠΑ. Καλέστε άμεσα για Διαθεσιμότητα!