Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακά έργα Α.Π.Ε με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποδόση των χρημάτων σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ξεκάθαρες λύσεις, υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα...
 Βιομηχ. Έργα

Αυτοματισμοί- Βιομηχ. Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού μονάδων και εκσυγχρονισμού. Πίνακες διανομής, PLC, Inverters, Ιδιοσυσκευές, CNC, Ρομποτικά συστήματα,Υδραυλικά, Πνευματικά, Αισθητήρες. CAD-CAM, 3D. ISO, CE. Αυτοματοποίηση λειτουργίας, καταγραφή/επεξεργασία δεδομένων. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. SCADA. Τεχνικός Ασφαλείας.

Περισσότερα...
Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά-Μελέτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο με πολύχρονη εμπειρία ειδικεύεται σε σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αδειοδότηση, μελέτη, εμπορία, εγκατ., επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φωτισμός, Ανακαίνιση.

Περισσότερα...
Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές παρεμβάσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως Αντλίες Θερμότητος, Λέβητες συμπύκνωσης, Πέλλετ, Led με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του πελάτη. Ενεργειακή μελέτη, Πιστοποίηση, Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης. Προτάσεις και λύσεις ενεργειακής βελτίωσης. Ανάλυση κόστους και αποσβέσεων.

Περισσότερα...

Ενημέρωση

Νέα
rss
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

Αλλάζει το πλαίσιο για το net metering
Posted by admin - 11/02/21 01:55AM - 0 Comments - - 1/52/53/54/55/5

Αυστηρότερες προδιαγραφές «θέλει» η Κομισιόν – Πώληση της περίσσειας ενέργειας, μικρότερος χρόνος συμψηφισμού

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς του net-metering θα επιφέρει η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τις ΑΠΕ, οι οποίες μεταξύ άλλων θα δώσουν κίνητρο στον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ταυτοχρονισμό (δηλαδή στην απευθείας κατανάλωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το σύστημα ΑΠΕ).

Η Οδηγία πρέπει να «μεταφερθεί» στην ελληνική νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Δεδομένου ότι το net metering αποτελεί μία μορφή αποθήκευσης «μετά τον μετρητή», την προπαρασκευαστική διαδικασία για το νέο καθεστώς έχει αναλάβει η επιτροπή που έχει συστήσει το ΥΠΕΝ για την εισήγηση αναφορικά με την διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις μονάδες κεντρικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την κατάρτιση του νέου πλαισίου, όπως είναι φυσικό, η επιτροπή θα κινηθεί στις κατευθυντήριες γραμμές της E.E. Η θεσμοθέτησή του θα ανοίξει τον δρόμο για να τεθεί σε εφαρμογή από το 2023, ενώ έως τότε θα παραμείνει σε ισχύ το υφιστάμενο πλαίσιο.

Μία από τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που «φέρνει» η νέα φόρμουλα για το net metering αφορά τον τρόπο συμψηφισμού παραγωγής και κατανάλωσης, όταν αυτές δεν είναι ταυτοχρονισμένες. Γι΄ αυτό τον σκοπό, πλέον θα αμείβεται η παραγόμενη ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο, επειδή δεν καταναλώνεται επί τόπου. Με βάση την Κομισιόν, η αποζημίωση πρέπει να γίνεται στην πραγματική αξία της παραγωγής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, μία σκέψη της επιτροπής είναι η αμοιβή να υπολογίζεται με την τιμή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Για να γίνει ο συμψηφισμός, η αμοιβή για την εγχεόμενη ενέργεια θα εκκαθαρίζεται με τη χρέωση για το ρεύμα που καταναλώνεται από τον αυτοπαραγωγό, με βάση την τιμή του ανταγωνιστικού τιμολογίου του προμηθευτή του. Επομένως, το ισοζύγιο θα προκύπτει στη βάση της αξίας παραγωγής και κατανάλωσης. Κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ισχύει σήμερα, όπου ο συμψηφισμός γίνεται στη βάση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκαν και καταναλώθηκαν.

Έτσι, στο υποθετικό παράδειγμα που το σύστημα εγχύσει στο δίκτυο 900 KWh (αφού αυτές δεν καταναλώθηκαν επί τόπου) και ο αυτοπαραγωγός καταναλώσει 900 KWh από το σύστημα, τότε με βάση το νέο καθεστώς ο συμψηφισμός θα γίνει με βάση το ποσό αμοιβής για τις 900 KWh και το κόστος χρέωσης για τις 900 KWh. Ωστόσο, η αμοιβή θα υπολογίζεται με μικρότερη τιμή (συναρτήσει της χονδρεμπορικής) από το κόστος της κατανάλωσης (με βάση τις λιανικές χρεώσεις). Επομένως, θα υπάρξει επιβάρυνση για τον αυτοπαραγωγό.

Αντίθετα, με το ισχύον σύστημα ο συμψηφισμός γίνεται στη βάση των ποσοτήτων. Επομένως, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το ισοζύγιο είναι μηδενικό, με συνέπεια να μην υπάρχει επιβάρυνση για τον κάτοχο του συστήματος net-metering.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο υπολογισμός του ισοζυγίου στη βάση της αξίας παραγωγής και κατανάλωσης είναι λιγότερο συμφέρων, από την ισχύουσα φόρμουλα και τη σύγκριση των δύο ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Κοινοτική Οδηγία επιτρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά μόνον αν ενταχθούν τα συστήματα net-metering σε ένα πλαίσιο στήριξης που θα πάρει το «πράσινο φως» από την Κομισιόν.

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθεστώς στήριξης για φωτοβολταϊκά στέγης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα, όπως και το σενάριο το πλαίσιο να ενταχθεί και αυτό στο νέο σχήμα για τις ΑΠΕ, κάτι που πάντως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Ανεξάρτητα πάντως από το αν θα υπάρξει κάποιο σχήμα στήριξης, το οποίο θα έχει έτσι κι αλλιώς μεταβατικό χαρακτήρα, η λογική του νέου καθεστώτος ευνοεί τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ταυτοχρονισμό. Ως εκ τούτου, δίνει κίνητρο στον συνδυασμό των συστημάτων net-metering με μπαταρίες, για να αυξηθούν οι ποσότητες από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνονται χωρίς τη «μεσολάβηση» του δικτύου. 

Παράλληλα, με βάση τον νέο τρόπο συμψηφισμού, το ισοζύγιο ενέργειας θα πρέπει να υπολογίζεται σε σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε οι τιμές τόσο για την παραγωγή όσο και την κατανάλωση να παρουσιάζουν περιορισμένες μεταβολές. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο να καταργηθεί ο πολύ μακρύς χρόνος τελικής εκκαθάρισης που ισχύει σήμερα και είναι η 3ετία. Μία σκέψη της επιτροπής είναι ο συμψηφισμός στη βάση του κύκλου τιμολόγησης των προμηθευτών, δηλαδή ανά 1 ή 2 μήνες.

Μία ακόμη παράμετρο που θα εξετάσει η επιτροπή αφορά το ποιες από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα συνεχίσουν να μην επιβαρύνουν στο net metering, διότι το υφιστάμενο πλαίσιο είναι πολύ υποβοηθητικό στο θέμα αυτό.

Τέλος, σε σχέση με τον εικονικό συμψηφισμό, η κοινοτική Οδηγία προτρέπει τα σημεία εγκατάστασης του συστήματος και κατανάλωσης να βρίσκονται εντός μικρών γεωγραφικών ενοτήτων. Με δεδομένο ότι στη χώρα μας προβλέπεται τα δύο σημεία να βρίσκονται εντός της ίδιας Περιφέρειας, εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερος γεωγραφικός περιορισμός.

energypress.gr


print

Ειδικές Προσφορές

Συντήρηση Φ/Β
Δείτε την Προσφορά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση του Φωτοβολταικού σας πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για μέγιστες αποδόσεις. Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Οργάνωση, Ποιότητα, Ταχύτητα, Οικονομία, Εγγύηση, Αξιοπιστία για 100% αποφυγή απώλειας κερδών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε σε μόλις λίγα λεπτά να κάνουμε πλήρη διάγνωση. Τα πακέτα συντήρησης πλήρους κάλυψης ξεκινούν από 500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τριετή συμβόλαια θα λαμβάνετε έκπτωση 17% και για πενταετή 20%. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να φτιάξουμε από κοινού το πακέτο που σας ταιριάζει.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών σε Στερεά Ελλάδα
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης. Συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης. Οικονομικά συμβόλαια συντήρησης στα μέτρα σας. Εμπιστευθείτε την επένδυσή σας μόνο σε σοβαρούς επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, γιατί μόνο έτσι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο! Καλέστε μας άμεσα για προσφορά. Τιμές από: € 500

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας
Δείτε την Προσφορά.

Hitachi Yutaki

Αντλια Θερμοτητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Μεσαίων θερμοκρασιών(60°C) ψύξη & θέρμανση, έως 16 & 16,7kw, Σειρά Yutaki M, Dc inverter, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Monoblock
Απόδοση στη ψύξη: 12,9 (4,7 – 16,0)kw/h,
Απόδοση στη θέρμανση: 14,0 (4,8 – 16,7)kw/h,
EER: 4,02 A+++ & COP: 4,71 A+++,
Όρια λειτουργίας: -20°C ~ +60,0°C wb.
Περιλαμβάνει κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
Χειριστήριο ελέγχου PC-ARFHE
Εγγύηση 3 έτη για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα μέρη.
Η αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi αποτελούν την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5.1 COP. Η αντλίες Yutaki, ελέγχουν έξυπνα το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζουν και προσαρμόζουν τις αποδόσεις τους ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή (Αντιστάθμιση). Τεχνολογία DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-20°C). Εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο εως και 70%. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς μερεμέτια στο εσωτερικό του σπιτιού. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Αντλίες Θερμότητας   HITACHI Yutaki new
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Τριφ. 14kW(έως150τμ). Θέρμανση και Ψύξη Τεχνολογία DC Inverter έως -20°C εξωτερική. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Υψηλό βαθμό απόδοση EER:4.02 A+++ & COP:4.71 A+++ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ιδανική λύση σε ανακαινίσεις ή νέα κατασκευή. Μείωση δαπανών έως και 70%. Τιμή : € 5200

Περισσότερα...

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά
Δείτε την Προσφορά.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό

Για εσάς που οι απαιτήσεις σας σε ρεύμα είναι περιορισμένες για το εξοχικό σας και αρκείστε με ένα τυπικό φωτισμό, ένα ψυγείο, την τηλεόραση LCD-LED και μερικές μικροσυσκευές (πχ φορτιστής κινητού, laptop, ραδιοφωνάκι κλπ) σας προτείνουμε αυτό το μικρό αυτόνομο σύστημα.
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 4 Mono 310Wp (12χρόνια εγγύηση)
• Αντιστροφέας καθαρού ημιτόνου LF COMBI-MPPT 2400W (Εγγύηση 2ετών)
• Ρυθμιστής Φόρτισης ΜPPT Solar 1400W/40A
• Με είσοδο για γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης
• Μπαταρίες 2 Ultracell GEL Αγγλίας 200Ah, 12V
• Βάσεις στήριξης Προφίλ αλουμινίου ALUMIL
• Ηλεκτρολογικό υλικό-Πίνακες AC-DC ΑΒΒ-Schneider
• Πλαστικές Σωληνώσεις Κουβίδης
• Εγκατάσταση σε 1-2 ημέρες.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  1,4kWp 4.5kWh
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Για κατοικίες, εξοχικά, στάβλους, αποθήκες, container που είναι μακρυά από το Δίκτυο της ΔΕΗ, η διασύνδεση κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και για αυθαίρετα. Το σύστημα έχει δυνατότητα επέκτασης. Αυτονομία με 1τηλεόραση Led, 1ψυγείο μικρό A+ και φώτα οικονομίας 2-5 ημέρες ανάλογα τις καταναλώσεις. Τιμή : € 3500

Περισσότερα...

Net Metering
Δείτε την Προσφορά.

Αυτοπαραγωγή  Net Metering Προσφορά

Το σύστημα 4,96kWp που σας προτείνουμε αποτελείται από: 16 Φωτοβολταικά πάνελ των 310Watt τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 4ης γενιάς, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος 15 έτη και απόδοσης 25 έτη. 1 Αντιστροφέα δικτύου 5000Watt με μέγιστη ισχύ απόδοσης 98.2%. Εγγύηση προϊόντος 5 έτη επεκτάσιμη. 1 Πίνακα ΑC/DC αντικεραυνικής προστασίας και ελέγχου VDE, ΕΛΟΤ των οίκων ABB, SIEMENS, HAGER. 1 Σέτ βάσεων για δώμα ή κεραμοσκεπή. ALUMIL από ανοδιωμένο αλουμίνιο και 25ετή εγγύηση. 1 Έκδοση απαραίτητης άδειας από ΔΕΔΔΗΕ. - Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος καλωδίωσης AC/DC το οποίο θα υπολογιστεί ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση. - Η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού. - Τα μεταφορικά στον τόπο εγκατάστασης..
Αυτοπαραγωγή  Net Metering 4,96kWp new
Net Metering για μια μέση κατοικία στην Ελλάδα η οποία καταναλώνει κατά μέσο όρο 5500kWh ρεύμα το χρόνο. Για να επιτύχουμε ενεργειακό συμψηφισμό στο σύνολο αυτής της κατανάλωσης μηδενίζοντας το κόστος ηλ. ρεύματος χρειαζόμαστε για τη Στερεά Ελλάδα και Αττική ένα σύστημα 4,96kWp με νότιο προσανατολισμό. Τιμή : € 7500 με το κλειδί στο χέρι!

Περισσότερα...


Όλες οι τιμές είναι με ΦΠΑ. Καλέστε άμεσα για Διαθεσιμότητα!