Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακά έργα Α.Π.Ε με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποδόση των χρημάτων σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ξεκάθαρες λύσεις, υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα...
 Βιομηχ. Έργα

Αυτοματισμοί- Βιομηχ. Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού μονάδων και εκσυγχρονισμού. Πίνακες διανομής, PLC, Inverters, Ιδιοσυσκευές, CNC, Ρομποτικά συστήματα,Υδραυλικά, Πνευματικά, Αισθητήρες. CAD-CAM, 3D. ISO, CE. Αυτοματοποίηση λειτουργίας, καταγραφή/επεξεργασία δεδομένων. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. SCADA. Τεχνικός Ασφαλείας.

Περισσότερα...
Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά-Μελέτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο με πολύχρονη εμπειρία ειδικεύεται σε σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αδειοδότηση, μελέτη, εμπορία, εγκατ., επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φωτισμός, Ανακαίνιση.

Περισσότερα...
Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές παρεμβάσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως Αντλίες Θερμότητος, Λέβητες συμπύκνωσης, Πέλλετ, Led με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του πελάτη. Ενεργειακή μελέτη, Πιστοποίηση, Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης. Προτάσεις και λύσεις ενεργειακής βελτίωσης. Ανάλυση κόστους και αποσβέσεων.

Περισσότερα...

Ενημέρωση

Νέα
rss
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

Στις πιστοποιήσεις «κολλάει» η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών – Όχι νωρίτερα από τις αρχές 2022 οι πρώτες αιτήσεις σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ
Posted by admin - 24/06/21 09:10AM - 0 Comments - - 1/52/53/54/55/5

Η διάθεση στην ελληνική αγορά μοντέλων μικρών ανεμογεννητριών, ισχύος έως 60 Κιλοβάτ, που να διαθέτουν Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αποτελεί το μοναδικό «κενό» που απομένει, ώστε να αρχίσει να αξιοποιείται και η συγκεκριμένη τεχνολογία ΑΠΕ, στη μικρή έστω συνολική ισχύ που έχει προβλεφθεί από το ΥΠΕΝ.

Μάλιστα, όπως προβλέπουν τα ίδια στελέχη, έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπάρχουν πλέον στη χώρα μας εγκεκριμένα μοντέλα ανεμογεννητριών έως 60 Κιλοβάτ. Κάτι που σημαίνει πως, με δεδομένο ότι έχει ήδη θεσπισθεί η αδειοδοτική διαδικασία αλλά και η κατακύρωση «ταρίφας» εκτός διαγωνισμών, από τις αρχές του 2022 θα μπορούν οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι να αρχίζουν να «ωριμάζουν» τέτοια έργα, προχωρώντας σε αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης.

Η προϋπόθεση για τη Βεβαίωση Πιστοποίησης περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση του περασμένου Ιουλίου, με την οποία έχει θεσπισθεί η αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών έως 60 Κιλοβάτ. Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται όλα τα βήματα ώστε οποιοσδήποτε επενδυτής να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας ανάλογης εγκατάστασης, είτε για να συμψηφίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την κατανάλωσή του (μέσω net-metering ή virtual net-metering), είτε για να την πουλά στο δίκτυο, μέσω Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής.

Για την πώληση στο δίκτυο, η ισχύουσα ταρίφα έχει καθορισθεί με υπουργική απόφαση του Μαρτίου του 2020, με την οποία οι μικρές ανεμογεννήτριες προστέθηκαν στις κατηγορίες έργων ΑΠΕ που αποζημιώνονται με σταθερή Τιμή Αναφοράς. Επομένως, έως ότου επικαιροποιηθεί η Τιμή Αναφοράς για τα έργα αυτής της κατηγορίας, η ταρίφα έχει ορισθεί στα 157 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, η οποία θα μειώνεται κατά 3 ευρώ για κάθε 4 Μεγαβάτ μικρών ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα. Παράλληλα, η συμβασιοποίηση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ανεμογεννήτριες θα ανασταλεί, όταν θα έχουν πλέον υπογραφεί συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για έργα αυτής της κατηγορίας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ίσης με 20 Μεγαβάτ.

Δεν υπάρχουν πιστοποιημένα μοντέλα

Ωστόσο, όπως προβλέπει η αδειοδοτική διαδικασία, τέτοια έργα θα μπορέσουν να υλοποιηθούν μόνον με μοντέλα μικρών ανεμογεννητριών που διαθέτουν τρεις πιστοποιήσεις, ξεκινώντας από τη συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 61400-2 ή IEC 61400-1 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο.  Επίσης, τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένες μετρήσεις εκπομπής ακουστικού θορύβου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-11 ή το IEC 61400-2, καθώς και πιστοποιημένες μετρήσεις ποιότητας ισχύος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3 ή το IEC 61400-21.

Για την επιβεβαίωση των τριών παραπάνω πιστοποιήσεων για οποιοδήποτε μοντέλο, όπως προβλέπεται και πάλι στη διαδικασία αδειοδότησης, ο κατασκευαστής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης από το ΚΑΠΕ. Η Βεβαίωση θα χορηγηθεί από το Κέντρο, το οποίο θα πραγματοποιήσει στον σχετικό έλεγχο, ενώ θα εγγράψει το αντίστοιχο μοντέλο σε έναν Κατάλογο με τις εγκεκριμένες μικρές ανεμογεννήτριες.

Προς το παρόν, ο Κατάλογος αυτός παραμένει κενός, καθώς δεν έχει χορηγηθεί Βεβαίωση σε κανένα μοντέλο, το οποίο να έχει προσκομίσει τις τρεις πιστοποιήσεις στο ΚΑΠΕ. Σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου, ο σημαντικότερος λόγος είναι πως η λήψη των τριών πιστοποιήσεων είναι σχετικά χρονοβόρα διαδικασία, την οποία στον μόλις ένα χρόνο «ζωής» του αδειοδοτικού πλαισίου (από τον περασμένο Ιούλιο) δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει κανένας κατασκευαστής ή εισαγωγέας. Αντίθετα, το κόστος των πιστοποιήσεων δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο, με δεδομένο πως κάθε μία στοιχίζει ένα ποσοστό του κόστους μίας μικρής ανεμογεννήτριας.

Όπως συμπληρώνουν τα ίδια στελέχη, οι τρεις πιστοποιήσεις κάθε άλλο παρά τυπικές είναι, καθώς διασφαλίζουν πως μία μικρή ανεμογεννήτρια δεν θα προκαλεί όχληση πάνω από συγκεκριμένα επιτρεπτά όρια, στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί. Έτσι, μέσω του ελέγχου των μετρήσεων ποιότητας ισχύος και εκπομπής ακουστικού θορύβου, αποφεύγονται τα προβλήματα ηχορύπανσης και τυχόν «παρενέργειες» στην ηλεκτροδότηση των κοντινών επιχειρήσεων ή νοικοκυριών.

Πηγή: energypress.gr


print

Ειδικές Προσφορές

Συντήρηση Φ/Β
Δείτε την Προσφορά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση του Φωτοβολταικού σας πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για μέγιστες αποδόσεις. Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Οργάνωση, Ποιότητα, Ταχύτητα, Οικονομία, Εγγύηση, Αξιοπιστία για 100% αποφυγή απώλειας κερδών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε σε μόλις λίγα λεπτά να κάνουμε πλήρη διάγνωση. Τα πακέτα συντήρησης πλήρους κάλυψης ξεκινούν από 500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τριετή συμβόλαια θα λαμβάνετε έκπτωση 17% και για πενταετή 20%. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να φτιάξουμε από κοινού το πακέτο που σας ταιριάζει.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών σε Στερεά Ελλάδα
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης. Συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης. Οικονομικά συμβόλαια συντήρησης στα μέτρα σας. Εμπιστευθείτε την επένδυσή σας μόνο σε σοβαρούς επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, γιατί μόνο έτσι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο! Καλέστε μας άμεσα για προσφορά. Τιμές από: € 500

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας
Δείτε την Προσφορά.

Hitachi Yutaki

Αντλια Θερμοτητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Μεσαίων θερμοκρασιών(60°C) ψύξη & θέρμανση, έως 16 & 16,7kw, Σειρά Yutaki M, Dc inverter, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Monoblock
Απόδοση στη ψύξη: 12,9 (4,7 – 16,0)kw/h,
Απόδοση στη θέρμανση: 14,0 (4,8 – 16,7)kw/h,
EER: 4,02 A+++ & COP: 4,71 A+++,
Όρια λειτουργίας: -20°C ~ +60,0°C wb.
Περιλαμβάνει κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
Χειριστήριο ελέγχου PC-ARFHE
Εγγύηση 3 έτη για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα μέρη.
Η αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi αποτελούν την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5.1 COP. Η αντλίες Yutaki, ελέγχουν έξυπνα το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζουν και προσαρμόζουν τις αποδόσεις τους ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή (Αντιστάθμιση). Τεχνολογία DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-20°C). Εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο εως και 70%. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς μερεμέτια στο εσωτερικό του σπιτιού. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Αντλίες Θερμότητας   HITACHI Yutaki new
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Τριφ. 14kW(έως150τμ). Θέρμανση και Ψύξη Τεχνολογία DC Inverter έως -20°C εξωτερική. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Υψηλό βαθμό απόδοση EER:4.02 A+++ & COP:4.71 A+++ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ιδανική λύση σε ανακαινίσεις ή νέα κατασκευή. Μείωση δαπανών έως και 70%. Τιμή : € 5200

Περισσότερα...

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά
Δείτε την Προσφορά.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό

Για εσάς που οι απαιτήσεις σας σε ρεύμα είναι περιορισμένες για το εξοχικό σας και αρκείστε με ένα τυπικό φωτισμό, ένα ψυγείο, την τηλεόραση LCD-LED και μερικές μικροσυσκευές (πχ φορτιστής κινητού, laptop, ραδιοφωνάκι κλπ) σας προτείνουμε αυτό το μικρό αυτόνομο σύστημα.
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 4 Mono 310Wp (12χρόνια εγγύηση)
• Αντιστροφέας καθαρού ημιτόνου LF COMBI-MPPT 2400W (Εγγύηση 2ετών)
• Ρυθμιστής Φόρτισης ΜPPT Solar 1400W/40A
• Με είσοδο για γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης
• Μπαταρίες 2 Ultracell GEL Αγγλίας 200Ah, 12V
• Βάσεις στήριξης Προφίλ αλουμινίου ALUMIL
• Ηλεκτρολογικό υλικό-Πίνακες AC-DC ΑΒΒ-Schneider
• Πλαστικές Σωληνώσεις Κουβίδης
• Εγκατάσταση σε 1-2 ημέρες.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  1,4kWp 4.5kWh
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Για κατοικίες, εξοχικά, στάβλους, αποθήκες, container που είναι μακρυά από το Δίκτυο της ΔΕΗ, η διασύνδεση κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και για αυθαίρετα. Το σύστημα έχει δυνατότητα επέκτασης. Αυτονομία με 1τηλεόραση Led, 1ψυγείο μικρό A+ και φώτα οικονομίας 2-5 ημέρες ανάλογα τις καταναλώσεις. Τιμή : € 3500

Περισσότερα...

Net Metering
Δείτε την Προσφορά.

Αυτοπαραγωγή  Net Metering Προσφορά

Το σύστημα 4,96kWp που σας προτείνουμε αποτελείται από: 16 Φωτοβολταικά πάνελ των 310Watt τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 4ης γενιάς, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος 15 έτη και απόδοσης 25 έτη. 1 Αντιστροφέα δικτύου 5000Watt με μέγιστη ισχύ απόδοσης 98.2%. Εγγύηση προϊόντος 5 έτη επεκτάσιμη. 1 Πίνακα ΑC/DC αντικεραυνικής προστασίας και ελέγχου VDE, ΕΛΟΤ των οίκων ABB, SIEMENS, HAGER. 1 Σέτ βάσεων για δώμα ή κεραμοσκεπή. ALUMIL από ανοδιωμένο αλουμίνιο και 25ετή εγγύηση. 1 Έκδοση απαραίτητης άδειας από ΔΕΔΔΗΕ. - Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος καλωδίωσης AC/DC το οποίο θα υπολογιστεί ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση. - Η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού. - Τα μεταφορικά στον τόπο εγκατάστασης..
Αυτοπαραγωγή  Net Metering 4,96kWp new
Net Metering για μια μέση κατοικία στην Ελλάδα η οποία καταναλώνει κατά μέσο όρο 5500kWh ρεύμα το χρόνο. Για να επιτύχουμε ενεργειακό συμψηφισμό στο σύνολο αυτής της κατανάλωσης μηδενίζοντας το κόστος ηλ. ρεύματος χρειαζόμαστε για τη Στερεά Ελλάδα και Αττική ένα σύστημα 4,96kWp με νότιο προσανατολισμό. Τιμή : € 7500 με το κλειδί στο χέρι!

Περισσότερα...


Όλες οι τιμές είναι με ΦΠΑ. Καλέστε άμεσα για Διαθεσιμότητα!