Βιολογικοί Καθαρισμοί & Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Συστήματα Βιολογικής Επεξεργασίας Νερού – Λυμάτων

  Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σπίτια, εξοχικές κατοικίες, συγκρότημα κατοικιών, εστιατόρια, βιοτεχνίες τροφίμων - βιομηχανία, τρόφιμα ή χημικές βιομηχανίες συσκευασίας κλπ., με αποτέλεσμα την επεξεργασία των λυμάτων, τη χρήση νερού για τον κήπο και την ασφαλή επιστροφή των υδάτινων πόρων στο περιβάλλον.


  Η επεξεργασία λυμάτων σε προκατασκευασμένες (compact) εγκαταστάσεις, πλεονεκτεί σε σύγκριση με την υφιστάμενη αναχρονιστική πρακτική των σηπτικών/απορροφητικών βόθρων σε πολλαπλή άποψη:

 • Ο απαιτούμενος όγκος του συστήματος επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα μικρός και αντιστοιχεί σε μόλις 2 m3 για 4-6 κατοίκους.
 • Η παραλαμβανόμενη εκροή είναι εφάμιλλη με αυτή ενός βιολογικού καθαρισμού μεγάλης κλίμακας, με μείωση του οργανικού φορτίου έως και 90%.
 • Μετά από απολύμανση η εκροή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευση κήπου ή να διατεθεί σε επιφανειακούς αποδέκτες ή υπεδάφιο απορροφητικό πεδίο, δίχως να προκαλούνται προβλήματα ρυπάνσεων και οχλήσεων.
 • Αποφεύγεται ο σχηματισμός και απελευθέρωση οσμών οι οποίες παρατηρούνται στα συμβατικά συστήματα σηπτικών βόθρων.
 • Δυνατότητα απόσβεσης του κόστους επένδυσης σε διάρκεια 4-5 ετών τόσο λόγω του περιορισμού χρήσης πόσιμου νερού για την άρδευση κήπου, όσο και του τέλους αποχέτευσης στα τιμολόγια της ΔΕΥΑ/ Δήμου.
 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την επεξεργασία των λυμάτων η οποία αντιστοιχεί κατά μέγιστο σε 400 kWh ανά έτος για ένα σύστημα επεξεργασίας 4-6 κατοίκων.

Πιστοποιήσεις:


Το σύστημα ROTOSEPTIC αποτελείται από μία ενιαία τριβάθμια δεξαμενή η οποία συμπεριλαμβάνει τα στάδια της πρωτοβάθμιας καθίζησης, δευτεροβάθμιας βιολογικής επεξεργασίας (δεξαμενή αερισμού και καθίζησης) και απολύμανσης της εξόδου.
Η απόδοση του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων ROTOSEPTIC είναι έως και 90% για το BOD και τα αιωρούμενα στερεά, σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και ειδικότερα τις:
Α) ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», η οποία αφορά τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες (ρέματα) και
Β) ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων», η οποία αφορά την διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε υπεδάφιο απορροφητικό πεδίο ή την επαναχρησιμοποίηση για άρδευση.

• Οι Compact βιολογικοί αντιδραστήρες τριών βαθμίδων ROTOSEPTIC σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν με το σύστημα διακεκομμένου αερισμού (Sequencing Batch Reactor, SBR). Τα συστήματα SBR λειτουργούν με την μέθοδο της ενεργούς ιλύος και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την διακεκομμένη παροχή αέρος στην δεξαμενή αερισμού – βιολογικής επεξεργασίας.

• Όλα τα συστήματα ROTOSEPTIC έχουν σχεδιαστεί με βάση της προδιαγραφές της ευρωπαικής ένωσης (ΕΝ 12566 – DIN 4261 και την Ελληνική Νομοθεσία ΚΥΑ 5673/400/97) ώστε να μπορούν να διαχειριστούν λύματα με Οργανικό Φορτίο BOD =60 gr/ημέρα. Οι κανονισμοί - οδηγίες αυτές δέχονται ως βάση Μονάδας Ισοδύναμου Πληθυσμού το Υδραυλικό Φορτίο 150 lt/ημέρα. Το ROTOSEPTIC μπορεί να διαχειριστεί υδραυλικό φορτίο εώς και 200lt/ημέρα, εξασφαλίζοντας την σωστή επεξεργασία των λυμάτων σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου.

Σχέδιο και Αρχή Λειτουργίας:


1. Είσοδος λυμάτων. 2. Θάλαμος πρωτοβάθμιας καθίζησης. 3. Δεξαμενή αερισμού. 4. Δευτεροβάθμια καθίζηση. 5. Έξοδος επεξεργασμένων λυμάτων μετά από απολύμανση. 6. Φίλτρο ενεργού άνθρακα για έλεγχο οσμών.

Το Σύστημα βασίζεται στην τεχνολογία SBR ( Sequential Batch Reactor ) , μέθοδος ενεργού ιλύος με κύριο χαρακτηριστικό την διακοπτόμενη τροφοδοσία της δεξαμενής. Είναι μονάδες κλειστού τύπου που διασπούν τις βλαβερές προσμίξεις των αστικών λυμάτων και τις μετατρέπουν σε νερό κατάλληλο για απόρριψη στο περιβάλλον. Βασική αρχή λειτουργίας είναι η ανάπτυξη μικροοργανισμών (βακτηρίων), τα οποία υπάρχουν στην φύση και τρέφονται με οργανικές ουσίες που υπάρχουν στα οικιακά λύματα. Από την διάσπαση αυτών των ουσιών εκκρίνουν νερό και άλλα μη βλαβερά παράγωγα, γίνεται δηλαδή διάσπαση και απενεργοποίηση των οργανικών ουσιών – φορτίων. Αυτά τα βακτήρια χρειάζονται οξυγόνο, έτσι η μονάδα είναι εξοπλισμένη με Σύστημα αερισμού των λυμάτων (αντλία & φυσητήρες).
Στο θάλαμο πρωτοβάθμιας καθίζησης διοχετεύονται καθημερινά τα λύματα. Αυτή είναι μια στεγανή σηπτική δεξαμενή με στόμιο εισόδου που γεμίζεται στην αρχή με νερό, όπως και όλο το Σύστημα και δέχεται όλα τα λύματα (λουτρά, WC, πλυντήρια, κουζίνα, κ.λπ.). Στην δεξαμενή αυτή κατακρατούνται η λάσπη και τα λίπη των λυμάτων, υπάρχει δε σε αυτή και ένα φίλτρο που δεν επιτρέπει την δίοδο των επιπλεόντων στερεών προς το δεύτερο στάδιο.
Στο δεύτερο θάλαμο περνά νερό που είναι οργανικά και μικροβιακά φορτισμένο, εκεί δημιουργούνται τα αερόβια βακτήρια που αδρανοποιούν και ελαχιστοποιούν την λάσπη (βιολογική επεξεργασία).
Στο τρίτο θάλαμο υπάρχει έξοδος όπου το νερό πλέον είναι κατάλληλο για απόρριψη στο περιβάλλον, αφού έχει ήδη απολυμανθεί από τον χλωριωτή, πού βρίσκεται ενσωματωμένος στο Σύστημα.
Το νερό μπορεί να διατεθεί από εκεί και πέρα:
 σε ένα πεδίο διήθησης όπου χάρη στην μορφολογία του εδάφους,( λειτουργεί σαν φίλτρο ) διατίθεται σε ένα φρεάτιο που έχει ταυτόχρονα και σωληνώσεις διάτρητες.
 σε μία άλλη μικρή σχετικά δεξαμενή όπου, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα διατεθεί για πότισμα ή υπεδάφια άρδευση.

Μοντέλα


Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου/ων γίνεται μετά από την κατάλληλη μηχανολογική μελέτη η οποία θα λάβει υπόψη όλες τις αναγκαίες παραμέτρους (φορτία, είδος λυμάτων κτλ.) ώστε να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της εγκατάστασης. Δέν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος της εγκατάστασης διότι τα συστήματα μπορούν να τοποθετηθούν παράλληλα αυξάνοντας τον όγκο επεξεργασίας μέχρι το επιθυμητό όριο.
Γενικά το Σύστημα Βιολογικής Επεξεργασίας Νερού – Λυμάτων, ROTOSEPTIC, με την σωστή συντήρηση και χρήση, δίνει αποτελέσματα πολύ θετικά, όπως : Βαθμός απόδοσης επεξεργασίας λυμάτων > 90%
BOD5 <20 mgO2/L ………………………με όριο τα 25 mgO2/L.
COD <100 mgO2/L ……………………….. με όριο τα 150 mgO2/L
TSS < 30 mg/L …………………………….. με όριο τα 40 mg/L
PH = 6-8 ……………………………………. με όρια από 6,5-9,5

Πλεονεκτήματα

Στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά παρόμοια συστήματα, τα περισσότερα εισαγωγής και αμφιβόλου ποιότητας ή με ελλειπή πιστοποιήσεις γι αυτό θέλει μεγάλη προσοχή κατά την επιλογή. Το σύστημα που σας προτείνουμε είναι ελληνικό, πατενταρισμένο, δοκιμασμένο, πιστοποιημένο από ελληνικό πανεπιστήμιο και οργανισμούς και πληρεί όλες τις απαραίτητες ευρωπαικές προδιαγραφές.

Εξετάζουμε 1 προς 1 τα πλεονεκτήματα του συστήματος.

 • Γρήγορη απόσβεση, σε σχέση με μία κοινή συμβατική δεξαμενή κλειστού τύπου, όπου αν υπολογιστεί ότι η ανάγκη κάθε ατόμου σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα είναι 150-200 λίτρα, τότε ανάλογα χρειάζεται αντίστοιχα συχνές εκκενώσεις πράγμα που κοστίζει αρκετά.
 • Τα λύματα χωρίς επεξεργασία, μολύνουν το έδαφος τα ποτάμια και τις θάλασσες. Οι απορροφητικοί βόθροι είναι επιζήμιοι για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.
 • Έχουν υψηλή απόδοση.
 • Ελάχιστο κόστος λειτουργίας.
 • Μικρός χώρος εγκατάστασης με ασφαλή και αθόρυβη λειτουργία.
 • Το 92% των οικιακών λυμάτων με την κατάλληλη και σωστή επεξεργασία είναι δυνατόν να γίνει καθαρό νερό κατάλληλο για άρδευση.
 • Αποφυγή έκλυσης οσμών, με την σωστή λειτουργία.
 • Δεν έχει μηχανικά μέρη. (μόνο μια αεραντλία).
 • Χλωρίωση, ενσωματωμένη στο Σύστημα.
 • Τρεις Δεξαμενές σε μία από γραμμικό πολυαιθυλένιο LLDPE.

Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Επίσκεψη στο χώρο σας.

Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για να αξιολογήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας προτείνουμε όλες τις λύσεις και σας αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, ξεχωριστά.

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Διεκπεραίωση διαδικασιών.

Αφήστε το … σε εμάς! Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ και άλλες υπηρεσίες. Απλά μας εξουσιοδοτείτε.

Εγκατάσταση συστήματος.

Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα το οποίο θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους μηχανικούς μας για την μέγιστη απόδοση του. Όλα αυτά θα γίνουν σε διάστημα, ολίγων ημερών, με την ελάχιστη ενόχληση για σας.

Συντήρηση συστήματος.

Με τα προγράμματα συντήρησης που σας παρέχουμε, εγγυόμαστε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και είμαστε δίπλα σας για πάντα.


Στόχος μας οι ειλικρινείς σχέσεις και η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας!