ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αντικείμενο της δραστηριότητάς μας είναι η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών κτιριακών έργων από έμπειρο ηλεκτρολόγο/μηχανολόγο - αρχιτέκτονα - πολιτικό μηχανικό - Τοπογράφο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Υπηρεσίες που αφορούν επιχειρήσεις κάθε είδους, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώρους στάθμευσης,ΙΚΤΕΟ.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη, την αδειοδότηση, τον οικονομικοτεχνικό σχεδιασμό, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι, την παρακολούθηση, τη συντήρηση όλων των συστημάτων ΑΠΕ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας επισκεφτούμε και να βρούμε ενεργειακές λύσεις που θα μειώσουν αισθητά τους λογαριασμούς σας αυξάνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τομέας Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξεύρεση λύσεων για περιορισμό της άσκοπης χρήσης της ενέργειας σε κτιριακό και βιομηχανικό επίπεδο. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων.

Τομέας Βιομηχανίας

Άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, πίνακες, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τομέας Προστασία & Πρόληψη

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων. Εκπαίδευση του Προσωπικού. Σήμανση, Μετρήσεις.

Τομέας Περιβάλλοντος

Μπορούμε υπεύθυνα και με συνέπεια να αναλάβουμε τη μελέτη και διεκπεραίωση των διαδικασιών για την «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση» κάθε είδους έργου.

Τομέας Η/Μ Μελετών

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κάθε είδους. Διεκπεραίωση διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας επιχ. υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τομέας Παραγωγής Ενέργειας

Αναλαμβάνουμε τη δρομολόγηση ολόκληρης της διαδικασίας για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σας σχεδίου μέχρι και την συντήρησή του.

ΕΞΤΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Αποδεχόμαστε κάθε πρόκληση. Ολοκληρωμένες λύσεις, ακόμη και στις πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. !!!