ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ BIOMAZA !

Παρατηρώντας τις εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος στο χώρο των Α.Π.Ε διακρίνουμε μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για ανάπτυξη μονάδων σε νέες τεχνολογίες που μέχρι σήμερα δεν είχαν παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρόλο που η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν το ευνοεί, τώρα παρατηρείται μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος στη Βιομάζα αν και με την τελευταία υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/30971/1190 του 2020 η οποία θα ισχύσει από τον 05/2021 κουρεύτηκαν λίγο οι τιμές, αδίκως βέβαια αφού ο κλάδος βρίσκεται σε νηπιακή φάση. Παρόλα αυτά παραμένει μια ενδιαφέρουσα επένδυση για λίγους.Ειδικά για τη Βιομάζα διαβλέπετε αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής ενεργείας και διάθεσης της στο Δίκτυο τα επόμενα χρόνια εξαιτίας του ιδιαίτερα ευνοϊκού καθεστώτος τιμολόγησης της (feed in tariff). Επειδή μιλάμε για μικρά εργοστάσια με σύνθετες εγκαταστάσεις και 24ωρη λειτουργία και όχι για κάποιο απλό φωτοβολταικό πάρκο θα τόνιζαμε ότι τέτοιου είδους επενδύσεις δεν είναι για όλους.. Επισημαίνουμε πως οι μικρές μονάδες (μικρότερες 1MW) έως πρότινος θεωρούνταν μη αποδοτικές δεδομένου των τεχνολογιών που είχαν αναπτυχθεί και που δεν τις ευνοούσαν. Σήμερα όμως ήδη διατίθενται στην αγορά εξοπλισμοί μικρών μονάδων με υψηλή απόδοση και ενδιαφέρουσα κοστολόγηση. Έτσι αναμένεται να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων Βιομάζας έως 300KW αφού μεγαλύτερες είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν επαρκή πρώτη ύλη για όλο το χρόνο.
Συγκεκριμένα, ως τεχνολογία ανάπτυξης των μονάδων παραγωγής, επιλέξαμε την μέθοδο της Αεριοποίησης σε συνδυασμό με Κινητήρα Εσωτερικής Καύσης. Αυτή η λύση είναι περιβαλλοντολογικά η πιο καθαρή με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα σε αέριους ρύπους, ενώ τα στερεά υπολείμματα ανακυκλώνονται πλήρως. Τα πλεονεκτήματα του εξοπλισμού αυτής της τεχνολογίας είναι η απλότητα εφαρμογής του, οι δοκιμασμένες και καθόλου περίπλοκες λύσεις που χρησιμοποιεί, η άνετη διαχείριση του (ακόμα και από έναν μη ειδικό), η δυνατότητα του να χρησιμοποιεί πολλά είδη, μεγέθη και ποιότητες Βιομάζας, η ευκολία σε θέματα service και το σχετικά χαμηλό κόστος του. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του σημείου εγκατάστασης να μην είναι σε γη υψηλής παραγωγικότητας και αυτό γιατί οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4496/2017 (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πρώτων υλών από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση έως και 30 χιλιομέτρων από τη μονάδα παραγωγής βιοηλεκτρικής ενέργειας) εφαρμόζονται μόνο σε μονάδες παραγωγής βιοηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστημένες σε «αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας»(εντός ή εκτός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου Ζ.Ο.Ε.)!.Ποιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά αυτών των συγκεκριμένων μονάδων παραγωγής είναι:
• Το μικρό μέγεθός τους από (45 – 300kW Ηλεκτρικής Ισχύος),
• Το μικρό κόστος εγκατάστασης (γήπεδο εγκατάστασης 4-6 στρεμμάτων μικρής αξίας),
• Η ευκολία διαχείρισής τους ( η διαχείριση γίνεται και remote πολύ εύκολα),
• Η ευελιξία και η απλουστευμένη εφαρμογή της εγκατάστασης,
• Ο εξοπλισμός είναι ενσωματωμένος σε compact σύνολα εντός container box,
• Η εγκατάσταση απαιτεί μόνο λίγες ώρες εργασίας ημερησίως,
• Δεν αφήνουν κατάλοιπα βιοαποδομήσιμων κλασμάτων και δεν προκαλούν βλαβερές εκπομπές αερίων,
• Δεν απαιτείται άδεια ΡΑΕ, Λειτουργίας, Εγκατάστασης ή Περιβαλλοντική Αξιολόγηση,
• Μικρό κόστος διασύνδεσης με ΔΕΗ αφού έως 100kW μπορεί να συνδεθεί με το δύκτιο Χαμηλής Τάσης και από 100kW με αυτό της Μέσης Τάσης(δεν απαιτούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο γήπεδο εγκατάστασης, άρα μπορεί να επιλεχθεί σημείο πλησίον δικτύου με κατάλληλα χαρακτηριστικά με συνέπεια το χαμηλό κόστος διασύνδεσης),
• Δεν απαιτείται από τον επενδυτή να δημιουργήσει κοστοβόρες υποδομές για την εγκατάσταση, την εκπαίδευση και διατήρηση κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού 1-2 άτομα προσωπικό ή την εξασφάλιση της πρώτης ύλης (καλλιέργεια βιομάζας).Η Εγκατάσταση:

Ο εξοπλισμός αυτός παρέχεται σε modules ή containers ανάλογα την συνολική ισχύ της εγκατάστασης (η εταιρεία μας προτείνει Ιταλικά - Αυστριακά συστήματα που πληρούν τις πιό αυστηρές Ευρωπαικές Προδιαγραφές). Επίσης έχουμε και κινεζικής προέλευσης αξιόπιστες λύσεις σε χαμηλότερο κόστος. Η εταιρεία μας συνδυάζει τις προστιθέμενες μονάδες με ένα καινοτόμο σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας της πρώτης ύλης και διαχείρισης της μονάδας εντελώς αυτοματοποιημένα.
Το μέγεθος του κάθε module δίνει τη δυνατότητα της εγκατάστασης του σε κτήριο ή στέγαστρο μικρής επιφάνειας και ελαχίστων υποδομών. Η θέση της εγκατάστασης ομοίως δύναται να χωροθετηθεί οπουδήποτε ευνοεί τον επενδυτή τόσο από θέμα κόστους και αδειοδότησης όσο και για λόγους γειτνίασης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Με την ισχύουσα feed in tariff για μονάδες αυτής της τεχνολογίας και αυτού του μεγέθους (Βιομάζες φυτικών καλλιεργειών έως 1 MW) η απόδοση είναι 185€/ΜWh. Έτσι ο επενδυτής, για ένα συνολικό κόστος επένδυσης 3.000-4.000€/kW δημιουργεί μια μονάδα παραγωγής ενέργειας που παράγει ενέργεια όλο το χρόνο (8200 ώρες περίπου) και που για τη συντήρηση της δεν απαιτούνται πάρα μόνο λίγες ώρες εβδομαδιαίως (ΠΙΝΑΚΑΣ Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

-

20 KW

45 KW

60 KW

80 KW

100 KW

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

90.000-120.000

150.000-200.000

250.000-300.000

300.000-350.000

350.000-400.000

IRR για περίοδο 20 ετών 18%. Περίοδος αποπληρωμής 5-10 χρόνια ανάλογα τον δανεισμό.
Οι διαφορές στον υπολογισμό του κόστους προκύπτουν εξαιτίας του κόστους Παγίων (κτήριο) και του κόστους σύνδεσης με Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε


Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση της μονάδας, υπολογίζεται σε 8.200kWh/KW εγκατεστημένης ισχύος δηλαδή αποδίδει 5.5 ΦΟΡΕΣ!!! όσο ένα σταθερό φωτοβολταικό. Και μην ξεχνάτε και την Θερμική ενέργεια η οποία με κατάλληλη χρήση θα μας αυξήσει ακόμη περισσότερο το κέρδος έως και 30%.
Η απόδοση σε € ετησίως υπολογίζεται σε 1.734€ ανά kW εγκατεστημένης ισχύος, με το κόστος της Βιομάζας να εκτιμάται σε 788€ περίπου ανά kW/έτος και τα καθαρά έσοδα προ φόρων αντίστοιχα σε 946€ ανά kW/έτος. Οι υπολογισμοί (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) αφορούν σαν πρώτη ύλη το ξύλο, υπό μορφή ροκανίδια (woodchips), με το δυσμενέστερο σενάριο κατανάλωσης 1,25 κιλά για κάθε kWh, συνήθως η κατανάλωση κυμαίνεται από 0,9-1,1 κιλά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΩΣ 100 KW

ΙΣΧΥ ΣΕ KW

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΝΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KWH ANA

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ € ANA

ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕ € ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ € ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΩΡΑ (Kg)

ΗΜΕΡΑ (Kg) (0,-10%)

ΕΤΟΣ
(Kg)

10 ΗΜΕΡΕΣ
(Kg)

30 ΗΜΕΡΕΣ
(Kg)

ΗΜΕΡΑ

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΑ

ΕΤΟΣ

1

1,25

30

10.950

300

900

24

8.760

4,75

1.734

788

946

20

25

600

219.000

6.000

18.000

480

175.200

95

34.689

15.768

18.921

40

50

1.200

438.000

12.000

36.000

960

350.400

190

69.379

31.536

37.843

60

75

1.800

657.000

18.000

54.000

1440

525.600

285

104.068

47.304

56.764

80

100

2.400

876.000

24.000

72.000

1920

700.800

380

138.758

63.072

75.686

100

125

3.000

1.095.000

30.000

90.000

2400

876.000

475

173.448

78.840

94.608

Όλα τα παραπάνω μεγέθη θα πρέπει να μειωθούν κατά 10% λόγω αναγκών Service, δυσλειτουργιών και μειωμένης απόδοσης.
1 Kg Βιομάζας κοστίζει 0,07€ περίπου (Υπολογισμός βάσει των αντίστοιχων διεθνών τιμών).
1 Kwh χρειάζεται 1,25 Kg βιομάζας κόστους 0.09€ και αποδίδει 0,185€
1 Mwh χρειάζεται 1.250 Kg βιομάζας κόστους 90€ και αποδίδει 185€
Κάθε 1€ έσοδο έχει κόστος Βιομάζας 45 cent περίπου.


Από ποιά τμήματα αποτελείται μια μονάδα παραγωγής;

1. Tον στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο ή σιλό όπου τοποθετείται η πρώτη ύλη, ώστε να διατηρεί τις ιδιότητές της σταθερές(υγρασία μικρότερη 15%), μέχρι τη στιγμή που θα διοχετευτεί στον αεριοποιητή για να ξεκινήσει η διαδικασία αεριοποίησης. Η τροφοδοσία της Α’ ύλης (βιομάζα) γίνεται αυτόματα, με ειδικά αναβατόρια ή μεταφορικές ταινίες.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
• Παραλαβή-Ζύγιση Βιομάζας
Στο εν λόγω στάδιο οι προμηθευτές μεταφέρουν στη μονάδα τα υπολείμματα των αγροτικών προϊόντων (βιομάζα), τα οποία μετά τη ζύγιση και τη δειγματοληψία της οδηγούνται της αποθήκευση.
• Αποθήκευση - Προετοιμασία Βιομάζας:
Η αποθήκευση της πρώτης ύλης γίνεται στο υπόστεγο σε διαφορετικό χώρο ανά είδος. Οι πρώτες ύλες πρόκειται να παραλαμβάνονται σε μορφή wood chips (διαμέτρου 5-20 mm) και εν συνεχεία μέσω ενός ξηραντήρα ο οποίος θα βρίσκεται εντός του υπόστεγου και θα εκμεταλεύεται τα καυσαέρια θα μειώνεται η συνολική υγρασία κάτω από 12%.
• Τροφοδοσία Σταθμού με Βιομάζα:
Ποσότητα της πρώτης ύλης που θα καλύπτει της ημερήσιες ανάγκες θα οδηγείται με μηχανικό φορτωτή στο χώρο υποδοχής της πρώτης ύλης, που βρίσκεται εντός της μονάδας παραγωγής, με την βοήθεια του οποίου η βιομάζα μεταφέρεται στα επόμενα στάδια της παραγωγής.
2. Τον αεριοποιητή ή αντιδραστήρα. Στόχος της θερμικής αεριοποίησης είναι η πλήρης μετατροπή του στερεού καυσίμου σε ένα εύφλεκτο αέριο μείγμα. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες διεργασίας (στην περιοχή από 800 - 1400°C) και ένα σημαντικό τμήμα της ενεργειακής πρώτης ύλης θα μετατραπεί σε ένα σύνθετο αέριο (syngas) στο εσωτερικό του αεριοποιητή.
Η διαδικασία της αεριοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Η βιομάζα οδηγείται στον αεριοποιητή, του οποίου η λειτουργία δύναται να διακριθεί σε τέσσερις ζώνες λειτουργίας.
Η πρώτη ζώνη είναι η ζώνη ξήρανσης και σχετίζεται με την εναπομείνουσα περιεκτικότητα του καυσίμου σε νερό που απομακρύνεται στη θερμοκρασία των 200°C περίπου. Καύσιμο μικρής περιεκτικότητας σε υγρασία (λιγότερη από 12%), συνεπάγεται, αφενός παραγωγή αερίου καυσίμου χωρίς υπολείμματα πίσσας και αφετέρου αυξημένο συνολικό βαθμό απόδοσης της μονάδας.
Στη δεύτερη ζώνη πραγματοποιείται η διαδικασία της πυρόλυσης (pyrolysis). Στη φάση αυτή παράγονται υδρογονάνθρακες και C02.
Η τρίτη ζώνη είναι η ζώνη της καύσης, όπου αναπτύσσονται θερμοκρασίες της τάξης των 1200°C και η διεργασία τροφοδοτείται με αέρα (oxidation). Το ελεύθερο υδρογόνο αντιδρά δημιουργώντας νερό, ο άνθρακας και το CO αντιδρά δημιουργώντας C02 και οι υδρογονάνθρακες με μεγάλη αλυσίδα δημιουργούν υδρογονάνθρακες με μικρότερη αλυσίδα.
Στην τέταρτη ζώνη, ήτοι στη ζώνη Αεριοποίησης ή Αναγωγής (reduction) αναπτύσσονται ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, ο άνθρακας και το νερό δημιουργούν CO και υδρογόνο, ο άνθρακας κα το υδρογόνο δημιουργούν μεθάνιο.
Η διαδικασία αεριοποίησης θα λαμβάνει χώρα σε σταθερή κλίνη καθοδικής ροής. Το ξύλο, υπό μορφή ροκανίδια (woodchips), εισάγεται στον αντιδραστήρα από την κορυφή και ρέει προς τα κάτω με τη βαρύτητα. Μετά την ολοκλήρωση της αεριοποίησης, έχει παραχθεί ακατέργαστο αέριο σύνθεσης το οποίο περιέχει ίχνη ακαθαρσιών που πρέπει να αφαιρεθούν πριν τη τελική του χρήση.3. Το σύστημα καθαρισμού ή φιλτραρίσματος, από το οποίο περνάει το σύνθετο αέριο που αποτελείται από ένα μείγμα χημικών στοιχείων (μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, μεθάνιο, άζωτο), τέφρας και πίσσας προκειμένου να καθαριστεί και να καταλήξει στην τελική επιθυμητή μορφή που είναι κατά το μέγιστο αποδοτικότερη.
Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
• Απομάκρυνση τέφρας:
Η ποσότητα της τέφρας που προκύπτει από την αεριοποίηση της βιομάζας είναι σχετικά μικρή. Η κύρια πηγή τέφρας είναι τα μεταλλικά στοιχεία της βιομάζας, αλλά και το εξανθράκωμα που προκύπτει από την ατελή καύση της βιομάζας. Η τέφρα απομακρύνεται ως παραπροϊόν της παραγωγικής διαδικασίας, από τον πυθμένα του αεριοποιητή και σε δεύτερη φάση απομακρύνεται από το σύστημα των φίλτρων πολυκυκλώνων, οι οποίοι συγκρατούν την ιπτάμενη τέφρα από το πρωτογενές βιοαέριο. Αυτή η μικρή ποσότητα τέφρας εφαρμόζεται ως λίπασμα σε αγροτικές καλλιέργειες.
• Εξευγενισμός Βιοαερίου:
Το πρωτογενές αέριο σύνθεσης περιέχει προσμίξεις, οι οποίες συνήθως αποτελούνται από ίχνη ανόργανων υλών, σωματίδια, θείο-Η2 S, C02, ΝΗ3 και ενδεχομένως μη επεξεργασμένο άνθρακα. Οι εν λόγω προσμίξεις αφαιρούνται με διαδικασίες εξευγενισμού. Μετά την απομάκρυνση της τέφρας μέσω των διατάξεων των πολυκυκλώνων το αέριο σύνθεσης οδηγείται προς ψύξη μέσω αέρα και εν συνεχεία σε διάταξη συγκράτησης πίσσας, δεδομένου ότι οι σημαντικότεροι ρύποι του βιοαερίου είναι οι βαρείς υδρογονανθρακικές ενώσεις πίσσας. Ουσιαστικά, οι ενώσεις πίσσας κατά την έξοδο του βιοαερίου από τον αντιδραστήρα βρίσκονται σε αέρια φάση και εν συνεχεία μετά την ψύξη του βιοαερίου οι ενώσεις πίσσας συμπυκνώνονται δημιουργώντας ένα κολλώδες σκουρόχρωμο υγρό κατράμι. Για την απομάκρυνση των ενώσεων πίσσας από το βιοαέριο η μονάδα πρόκειται να χρησιμοποιεί διάταξη ηλεκτροστατικού φίλτρου.
Το εξευγενισμένο πλέον αέριο (CH4, CO, Η2) βγαίνει από το σύστημα καθαρισμού προκειμένου να οδηγηθεί προς καύση. Το υπό εξέταση στάδιο καθαρισμού είναι απαραίτητο για την αύξηση της απόδοσης της μονάδας αλλά και για την προστασία των μηχανικών μέρων της. Το εξευγενισμένο βιοαέριο μεταφέρεται σε δεξαμενή αποθήκευσης προκειμένου να επιτυγχάνεται η σταθερή ροή, ο έλεγχος της πίεσης βιοαερίου στη μηχανή εσωτερικής καύσης.
4. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος: γεννήτρια - μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), στo οποίo τροφοδοτείται το επεξεργασμένο αέριο. Το καθαρό πλέον αέριο σύνθεσης οδηγείται στο τελικό στάδιο της ενεργειακής αξιοποίησής του, το οποίο περιλαμβάνει την καύση του σε μηχανές εσωτερικής καύσης και την παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω σύγχρονης γεννήτριας με σημαντικά υψηλές αποδόσεις. Επειδή, οι ακαθαρσίες της καύσιμης ύλης αφαιρούνται προτού αυτή οδηγηθεί προς καύση στον κινητήρα, οι εκπομπές του εν λόγω σταδίου είναι χαμηλότερες από αυτές άλλων συμβατικών οργανικών καυσίμων. Επιπλέον κατά την λειτουργία της ηλεκτρογεννήτριας η θερμοκρασία καύσης δύναται να διατηρείται πάνω από τους 850°C για τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα προκειμένου να καταστρέφονται διοξίνες/φουράνια που ενδεχομένως υπάρχουν σε μικρές συγκεντρώσεις στο αέριο σύνθεσης.
5. Τα επιμέρους έργα υποδομής που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία της μονάδας, όπως για παράδειγμα η μεταλλική κατασκευή στέγασης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και μεταλλικό υπόστεγο για την τροφοσοσία της γραμμής παραγωγής με την πρώτη ύλη, η περίφραξη του αγροτεμαχίου, το σύστημα ασφαλείας, parking, κ.α.Εξοικονόμηση ενέργειας - Ανάκτηση Θερμότητας:

Το πρωτογενές βιαέριο το οποίο προκύπτει από την διαδικασία της αεριοποίησης, καθώς και τα καυσαέρια της ηλεκτρογεννήτριας έχουν σημαντικό θερμικό περιεχόμενο. Όπως και στην περίπτωση της τεχνολογίας καύσης, η παραγόμενη θερμική ενέργεια πρόκειται να αξιοποιείται τόσο για την λειτουργία της μονάδας (ξήρανση της α' ύλης εντός της αποθήκης με χρήση ανεμιστήρων), όσο και σε συναφείς δραστηριότητες - χρήσεις, μέσω υπόγειου δικτύου (θερμοκήπια, θέρμανση κτιρίων, κτλ). Σαν πρώτη ύλη στην παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 02 01 03 και 02 01 07, ως εκ τούτου ο κωδικός διαχείρισης των αποβλήτων αυτών που κατατάσσεται στις εργασίες ανάκτησης του Παράρτημα Π της Ενότητας Β του Ν.4042/12 είναι: R3 «Ανακύκλωση/ανάκrηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες» Υπάρχουνε δύο τύποι βιομάζας :
• Οι υπολειμματικές μορφές (τα κάθε είδους φυτικά υπολείμματα).
• Η βιομάζα που παράγεται από ενεργειακές καλλιέργειες.

Κατάταξη δραστηριότητας - Απόβλητα;

Είδος έργου: Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
Κατάταξη:(ΚΥΑ 1958/12)
• Ομάδα 4η, α/α: 11, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3).
• Ομάδα l0η, α/α: 6α, Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου και α/α 6β, Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Όχληση: Μέση όχληση (α.α. 102 και 303γ της ΚΥΑ με αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/12)

• Αέρια Απόβλητα.
Τα αέρια απόβλητα θα παράγονται κατά την καύση και θα οδηγούνται σε σύστημα πολυκυκλώνων. Η πίσσα στο βιοαέριο απομακρύνεται με χρήση ηλεκτροστατικού φίλτρου.
• Υγρά απόβλητα.
Το οργανικό ρευστό με βάση το πυρίτιο, το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί μετά από 20 έτη. Επίσης, τα λύματα προσωπικού από τους χώρους υγιεινής.
• Στερεά απόβλητα.
Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας είναι η τέφρα από την καύση της βιομάζας περίπου 1,6 τόνοι/kW το χρόνο (κωδικός ΕΚΑ 10 01 01), οι ενώσεις πίσσας από τον καθαρισμό του πρωτογενούς βιοαερίου (κωδικός ΕΚΑ 10 01 19), τα υλικά συσκευασίας και τα αστικά απόβλητα.Πως Δουλεύει πολύ Συνοπτικά;

Τα κυριότερα στάδια συνοψίζονται σε:
Ο Αεριοποιητής διασπά τη δομή του chip-ξύλου σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (800°C) παράγοντας καύσιμο αέριο (Syngas), το οποίο χρησιμοποιείται μέσω μιας μηχανής εσωτερικής καύσης ΜΕΚ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό γίνεται με την μετατροπή της ύλης αυτής πρώτα σε ένα αέριο μίγμα μέσω διαδοχικών χημικών αντιδράσεων. Σύμφωνα με αυτές, η οργανική ύλη πυρολύεται και αντιδρά με το οξυγόνο ή τον αέρα, οπότε διασπάται σε μικρότερα μόρια, σε ένα αέριο μίγμα από μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο κ.ά., αφαιρώντας ρύπους και προσμίξεις. Το αέριο αυτό μίγμα είναι το αέριο σύνθεσης ή syngas, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα καθώς και σε άλλα προϊόντα.

Στην περίπτωση όπου η τελική διεργασία γίνεται με τη χρήση αέρα (η πιο οικονομική και συνήθης επιλογή), το syngas έχει καθαρή θερμογόνο δύναμη κατά μέσο όρο 4,5 - 5,5 MJ/m3 (περίπου το 1/7 εκείνης του φυσικού αερίου). Όταν χρησιμοποιείται καθαρό οξυγόνο αντί για αέρα, η θερμογόνος δύναμη του syngas μπορεί και να τριπλασιασθεί. Ως υπόλοιπο αυτής της διεργασίας Συμπαραγωγής παράγεται θερμότητα (ζεστό νερό) την οποία μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε για τις ανάγκες π.χ θερμοκηπίων. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να έχουμε θέρμανση και ζεστό νερό χωρίς κόστος όλο το 24ώρο. Έτσι, αφ’ ενός επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς αυξάνεται ο βαθμός ενεργειακής μετατροπής του καυσίμου σε ωφέλιμη ενέργεια, αφ’ ετέρου μειώνονται αντίστοιχα και οι εκπομπές ρύπων. Το καλύτερο καύσιμο για το σύστημα είναι ογκώδες, ξηρό, πυκνό σε άνθρακα ξυλώδης βιομάζα. Καύσιμα όπως ροκανίδια ή κομμάτια ξύλου, κελύφη καρπών που σε μέγεθος κυμαίνονται μεταξύ 10mm - 50mm είναι ιδανικά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλοί παράγοντες επηρεάζουν πόσο συχνά θα τροφοδοτηθεί η χοάνη. Διαφορετικά είδη βιομάζας έχουν διαφορετική πυκνότητα. Τα σφαιρίδια ξύλου είναι πολύ πυκνότερα από τα ροκανίδια, τα ροκανίδια είναι πυκνότερα από το τα αγροστώδη Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, το περιεχόμενο σε υγρασία επηρεάζει τον ρυθμό κατανάλωσης και αναλόγως το φορτίο που τροφοδοτείται.Αδειοδότηση

Όσον αφορά την Αδειοδότηση ακολουθείται η Αδειοδοτική διαδικασία που ορίζει ο Ν.3851/2010 για όλες τις ΑΠΕ (Έγκριση από ΔΕΗ, Σύμβαση με ΔΕΣΜΗΕ). Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι, από 08/01/2014 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου ή βιοκαυσίμων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια παραγωγής (ισχύος μεγαλύτερης από 1MW) ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής (ισχύος μικρότερης από 1MW). Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση γης να επιτρέπει την εγκατάσταση (βεβαίωση της Πολεοδομίας). Ο απαιτούμενος χρόνος για την Αδειοδότηση εκτιμάται σε μερικούς μήνες (εξαρτάται από την περιοχή). Αναλαμβάνουμε όλη την αδειοδοτική διαδικασία και την εκπόνηση και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω του νέου επενδυτικού νόμου. Είναι απαραίτητη η ίδρυση επιχείρησης εάν δεν υφίσταται. Πρόκειται για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζομαι για να ξεκινήσει η διαδικασία για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα;
Για σταθμούς οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, δηλ. εγκατεστημένης ισχύος μέχρι και 1 MW, θα πρέπει να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος.
- Για νομικά πρόσωπα (Επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, εκπρόσωπος επικοινωνίας, ταχ. δ/νση, email, τηλ., fax.)
- Για φυσικά πρόσωπα (Ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, email, τηλέφ., fax.)
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου για νομικά πρόσωπα:
- Το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και το ΦΕΚ εκπροσώπησης (για Α.Ε., Ε.Π.Ε.).
- Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου (για Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.).
3. Συμπληρωμένα τα τεχνικά στοιχεία της παρ. 8 του Εντύπου Αίτησης του Παραρτήματος της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΝ/Δ6/Φ1/ οικ.13310/2007 (ΦΕΚ 1153/Β/10.07.2007).
4. Τοπογραφικό διάγραμμα – διάγραμμα κάλυψης χώρου εγκατάστασης με αναγραφή των συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87, με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
5 Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000 και 1:50.000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας.
6. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης.
α. Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού υποβάλλεται:
Ο τίτλος κυριότητας (επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) ή εναλλακτικά επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου.
β. Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη, υποβάλλονται:
- Απόδειξη υποβολής μίσθωσης στην ΑΑΔΕ απο τον εκμισθωτή, Επικυρωμένο αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης τουλάχιστον 25ετίας, ή εναλλακτικά επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο.
- Αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη – εκμισθωτή.
γ. Για εγκατάσταση του σταθμού σε δημόσια δασική έκταση:
Βεβαίωση δασικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4062/2012 άρθρο 39 παρ. 11β και Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) ότι πρόκειται για δημόσια δασική έκταση.7. Τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δηλ. πλήρης περιγραφή γεννητριών, αντιστροφέων κλπ, με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού και αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
8. Τεχνικά στοιχεία μετασχηματιστή/ών (Μ/Σ) ανύψωσης.
9. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού, με σφραγίδα - υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας, καθώς και Τεχνική περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Χ.Τ. ή/και Μ.Τ.) και του υποσταθμού ανύψωσης Χ.Τ./Μ.Τ. στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού.
10. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και της λειτουργίας του σταθμού, με σαφή αναφορά στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη. Ειδικότερα:
α. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή και αντίστοιχες πιστοποιήσεις, διάγραμμα ροής με όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης, τις διασυνδέσεις τους και το δίκτυο μεταφοράς καυσίμων και ενέργειας.
Περιγραφή του συστήματος τροφοδοσίας και της τεχνολογίας επεξεργασίας της πρώτης ύλης.
β. Δικαιολογητικά εξασφάλισης της απαιτούμενης πρώτης ύλης (είδος, ποσότητα, προέλευση) π.χ. βεβαιώσεις, συμφωνητικά κλπ. 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου ή του νομίμου εκπροσώπου του (για νομικά πρόσωπα), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
α. εάν ο σταθμός υπόκειται σε έκδοση Ε.Π.Ο. ή εξαιρείται από έκδοση Ε.Π.Ο.
β. η κατηγορία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία υπάγεται ο σταθμός, βάσει του πίνακα τιμολόγησης ενέργειας του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.3851/2010.
γ. η χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη και η διαδικασία επεξεργασίας της (καύση, αναερόβια χώνευση, αεριοποίηση κλπ).
δ. ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή.
10. Πρόσθετες διευκρινίσεις.
α. Σταθμοί ΑΠΕ ισχύος μέχρι και 100 kW συνδέονται στο δίκτυο Χ.Τ., ενώ άνω των 100 kW συνδέονται στο δίκτυο Μ.Τ.
β. Τα στοιχεία του/των Μ/Σ ανύψωσης Χ.Τ./Μ.Τ. αφορούν σε σταθμούς που συνδέονται στο δίκτυο Μ.Τ. και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: ονομαστική ισχύ, συνδεσμολογία τυλιγμάτων, ονομαστική τάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, τάση βραχυκυκλώσεως, διάταξη γείωσης ουδετέρου κόμβου.
γ. Στο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή αρίθμηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας.
δ. Στην τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Χ.Τ. ή/και Μ.Τ.) και του υποσταθμού ανύψωσης Χ.Τ./Μ.Τ. στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού, θα γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό που εγκαθίσταται (τύποι καλωδίων, συνδεσμολογία, γειώσεις, διατάξεις προστασίας, χαρακτηριστικά και στοιχεία γεννητριών, χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επί του τοπογραφικού).
ε. Πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως πολεοδομικές άδειες ή εγκρίσεις ή βεβαιώσεις (π.χ. όρων δόμησης, χρήσεων γης, εγκρίσεις επέμβασης Δασαρχείο, Αρχαιολογίες, Διεύθυνση Περιβάλλοντος για ΕΠΟ κ.τ.λ.), θα ζητηθούν στο στάδιο χορήγησης προσφορών σύνδεσης, προκειμένου να υποβάλλονται πριν τη σύναψη των συμβάσεων σύνδεσης.Ωφέλη

Η επένδυση αφορά την πλήρη προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της αυτοματοποιημένης βιομηχανικής μονάδας, καθώς και των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Το αρχικό ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για μια τέτοια επένδυση (ίδια κεφάλαια και δανειακά) υπολογίζεται από 2.500-4.000€/kW για τα μηχανολογικά + γή + κτιριακά + όροι σύνδεσης ανάλογα την περίπτωση από 3.000-20.000€. Διαθέτοντας την παραγόμενη ενέργεια στο ΔΕΔΔΗΕ κερδίζουμε πάνω από 75.000€/έτος προ φόρων για μονάδα 100kW χωρίς να υπολογίσουμε το όφελος που θα έχουμε από το δωρεάν ζεστό νερό και τη θέρμανση τα οποία είναι παράγωγα της διαδικασίας σε αναλογία 1kW ηλεκτρική και τουλάχιστον 2kW θερμική ενέργεια την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε π.χ για θερμοκήπια αυξάνοντας κατά πολύ τα έσοδα. Το σύστημα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Η επένδυση μπορεί να χρηματοδοτηθεί με φορολογικά κίνητρα και μέσο του νέου αναπτυξιακού.
Πέρα από τα αναμφισβήτητα οικονομικά πλεονεκτήματα οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συστήματα αεριοποίησης απολαμβάνουν και πρόσθετα οφέλη:
• Χαμηλό αποτύπωμα Διοξειδίου του Ανθρακα και οικονομικά πρόσθετα οικονομικά οφέλη από την πώληση CarbonCredits. Η βιομάζα δεν συνεισφέρει στην αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου αυτού στην ατμόσφαιρα γιατί, ενώ κατά την καύση της παράγεται CO2, κατά την παραγωγή της και μέσω της φωτοσύνθεσης επαναδεσμεύονται σημαντικές ποσότητες αυτού του ρύπου.
• Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκη και την Ελληνική Νομοθεσία περί Διάθεσης Γεωργικών Αποβλήτων και συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις παραμεθόριες και τις άλλες γεωργικές περιοχές, συμβάλλει δηλαδή η βιομάζα στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
• Η αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου (SO2) που παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η περιεκτικότητα της βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα.
• Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, που είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής καυσίμων από τρίτες χώρες, με αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος.
• Λήψη Πράσινου Πιστοποιητκού.
• Εύκολη ανανέωση της Αδειας Λειτουργίας.Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση της βιομάζας και αφορούν, ως επί το πλείστον, δυσκολίες στην εκμετάλλευσή της, είναι τα εξής:
1. Ο μεγάλος όγκος της βιομάζας και η μεγάλη περιεκτικότητά της σε υγρασία, ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας.
2. Η δυσκολία στη συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευσή της, έναντι των ορυκτών καυσίμων.
3. Οι δαπανηρότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που απαιτούνται για την αξιοποίηση της βιομάζας, σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας.
4. Η μεγάλη διασπορά, η εποχιακή παραγωγή της και η δυσκολία στην εξασφάλιση σταθερής ποσότητας και ποιότητας μακροχρόνια αφού η συμβολαιακή γεωργία είναι σε πολύ αρχικό στάδιο.

Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Επίσκεψη στο χώρο σας.

Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για να αξιολογήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας προτείνουμε όλες τις λύσεις και σας αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, ξεχωριστά.

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Διεκπεραίωση διαδικασιών.

Αφήστε το … σε εμάς! Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ, Δήμους και άλλες υπηρεσίες. Απλά μας εξουσιοδοτείτε.

Εγκατάσταση συστήματος.

Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα το οποίο θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους μηχανικούς μας για την μέγιστη απόδοση του. Όλα αυτά θα γίνουν σε διάστημα, συνήθως 1-3 μηνών, με την ελάχιστη ενόχληση για σας.

Συντήρηση συστήματος.

Με τα προγράμματα συντήρησης που σας παρέχουμε, εγγυόμαστε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και είμαστε δίπλα σας για πάντα.


Η Βιομάζα έχει πολύ υψηλές προοπτικές ανάπτυξης !!!