Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακά έργα Α.Π.Ε με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποδόση των χρημάτων σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ξεκάθαρες λύσεις, υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα...
 Βιομηχ. Έργα

Αυτοματισμοί- Βιομηχ. Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού μονάδων και εκσυγχρονισμού. Πίνακες διανομής, PLC, Inverters, Ιδιοσυσκευές, CNC, Ρομποτικά συστήματα,Υδραυλικά, Πνευματικά, Αισθητήρες. CAD-CAM, 3D. ISO, CE. Αυτοματοποίηση λειτουργίας, καταγραφή/επεξεργασία δεδομένων. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. SCADA. Τεχνικός Ασφαλείας.

Περισσότερα...
Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά-Μελέτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο με πολύχρονη εμπειρία ειδικεύεται σε σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αδειοδότηση, μελέτη, εμπορία, εγκατ., επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φωτισμός, Ανακαίνιση.

Περισσότερα...
Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές παρεμβάσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως Αντλίες Θερμότητος, Λέβητες συμπύκνωσης, Πέλλετ, Led με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του πελάτη. Ενεργειακή μελέτη, Πιστοποίηση, Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης. Προτάσεις και λύσεις ενεργειακής βελτίωσης. Ανάλυση κόστους και αποσβέσεων.

Περισσότερα...

Ενημέρωση

Νέα
rss
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

«Μπόνους» στους επενδυτές για επαναχρησιμοποίηση ανεμογεννητριών
Posted by admin - 19/09/21 10:26AM - 0 Comments - - 1/52/53/54/55/5

Λειτουργική ενίσχυση με συγκεκριμένη «ταρίφα» θα εξασφαλίζουν αιολικά έργα με παλιές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά

Την «πριμοδότηση» επενδυτών προκειμένου να εγκαταστήσουν μικρά αιολικά πάρκα με παλιές ανεμογεννήτριες προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας, καθορίζονται συγκεκριμένες ταρίφες για πέντε νέες κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έργα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας).

Ειδικότερα, ορίζεται τιμής αναφοράς για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις, σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (εκείνα που το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας), εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW, οι οποίες αποτελούνται από ανεμογεννήτριες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατάσταση για λιγότερο από 16 έτη.

Με άλλα λόγια, προωθείται η κυκλική οικονομία και στον τομέα των ΑΠΕ, αν και στην υπουργική απόφαση δεν διευκρινίζεται πως θα πιστοποιείται η ηλικία των ανεμογεννητριών.

Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ότι:

Για ανεμογεννήτριες που έχουν λειτουργήσει σε άλλο αιολικό πάρκο από 1 έως 10 έτη, οι ταρίφες θα υπολογίζονται βάσει του τύπου 1,4 x Έτη Λειτουργίας + 70, δηλαδή θα κυμαίνονται μεταξύ 71,4 και 84 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh).
Για ανεμογεννήτριες από 11 έως 16 έτη λειτουργίας οι τιμές αναφοράς θα υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης 0,9 x Έτη Λειτουργίας + 61, δηλαδή θα κυμαίνονται μεταξύ 70,9 €/MWh και 75,4 €/MWh.
Στην περίπτωση που ο αριθμός της ηλικίας των ανεμογεννητριών είναι με δεκαδικό μέρος, θα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα όταν είναι ≥0,5 και στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα όταν είναι <0,5.

Ταρίφες για μονάδες ΣΗΘΥΑ

Τιμές αναφοράς ορίζονται για πρώτη φορά και για μονάδες ΣΗΘΥΑ που αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργεια για αγροτική χρήση καθώς και για τις τηλεθερμάνσεις πόλεων (δηλαδή κυρίως για τη Δυτική Μακεδονία). Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών, ισχύος έως 1 MW, με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας για αγροτικούς σκοπούς (για συνολική σωρευτική εγκατεστημένη ισχύ έργων έως 10 MW) ορίζεται τιμή 203 €/MWh.
Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών ισχύος έως 1 MW με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, αλλά και των καυσαερίων, για αγροτικούς σκοπούς (για σωρευτική ισχύ έργων έως 10 MW) η ταρίφα είναι στα 206 €/MWh.
Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (για συνδυασμένο κύκλο αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή για ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης) και παροχή της παραγόμενης θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για τη θέρμανση πόλεων μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης η τιμή αναφοράς ορίζεται σε 84 €/MWh + ΠΤ (προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου).
Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (των υπολοίπων κατηγοριών) και παροχή της παραγόμενης θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για τη θέρμανση πόλεων μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης, η ταρίφα ορίζεται στα 80 €/MWh + ΠΤ.
Επιπλέον, στην απόφαση καθορίζονται και οι τιμές του επιτοκίου αναγωγής για τα έργα των πέντε νέων κατηγοριών. Δηλαδή εάν οι κάτοχοι των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ λαμβάνουν κάποια επενδυτική ενίσχυση (π.χ. εάν το έργο επιδοτείται από κάποια δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.) τότε τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης απομειώνονται κατά ένα ποσό που υπολογίζεται με βάση έναν συντελεστή απομείωσης του κεφαλαίου. Στην πρώτη περίπτωση των αιολικών πάρκων με παλιές ανεμογεννήτριες είναι 6,80% (για ανεμογεννήτριες ηλικίας 1-10 ετών) και 5% (για ανεμογεννήτριες 11-16 ετών). Στις υπόλοιπες κατηγορίες, ο συντελεστής απομείωσης είναι 8%.


print

Ειδικές Προσφορές

Συντήρηση Φ/Β
Δείτε την Προσφορά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση του Φωτοβολταικού σας πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για μέγιστες αποδόσεις. Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Οργάνωση, Ποιότητα, Ταχύτητα, Οικονομία, Εγγύηση, Αξιοπιστία για 100% αποφυγή απώλειας κερδών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε σε μόλις λίγα λεπτά να κάνουμε πλήρη διάγνωση. Τα πακέτα συντήρησης πλήρους κάλυψης ξεκινούν από 500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τριετή συμβόλαια θα λαμβάνετε έκπτωση 17% και για πενταετή 20%. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να φτιάξουμε από κοινού το πακέτο που σας ταιριάζει.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών σε Στερεά Ελλάδα
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης. Συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης. Οικονομικά συμβόλαια συντήρησης στα μέτρα σας. Εμπιστευθείτε την επένδυσή σας μόνο σε σοβαρούς επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, γιατί μόνο έτσι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο! Καλέστε μας άμεσα για προσφορά. Τιμές από: € 500

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας
Δείτε την Προσφορά.

Hitachi Yutaki

Αντλια Θερμοτητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Μεσαίων θερμοκρασιών(60°C) ψύξη & θέρμανση, έως 16 & 16,7kw, Σειρά Yutaki M, Dc inverter, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Monoblock
Απόδοση στη ψύξη: 12,9 (4,7 – 16,0)kw/h,
Απόδοση στη θέρμανση: 14,0 (4,8 – 16,7)kw/h,
EER: 4,02 A+++ & COP: 4,71 A+++,
Όρια λειτουργίας: -20°C ~ +60,0°C wb.
Περιλαμβάνει κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
Χειριστήριο ελέγχου PC-ARFHE
Εγγύηση 3 έτη για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα μέρη.
Η αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi αποτελούν την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5.1 COP. Η αντλίες Yutaki, ελέγχουν έξυπνα το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζουν και προσαρμόζουν τις αποδόσεις τους ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή (Αντιστάθμιση). Τεχνολογία DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-20°C). Εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο εως και 70%. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς μερεμέτια στο εσωτερικό του σπιτιού. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Αντλίες Θερμότητας   HITACHI Yutaki new
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Τριφ. 14kW(έως150τμ). Θέρμανση και Ψύξη Τεχνολογία DC Inverter έως -20°C εξωτερική. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Υψηλό βαθμό απόδοση EER:4.02 A+++ & COP:4.71 A+++ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ιδανική λύση σε ανακαινίσεις ή νέα κατασκευή. Μείωση δαπανών έως και 70%. Τιμή : € 5200

Περισσότερα...

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά
Δείτε την Προσφορά.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό

Για εσάς που οι απαιτήσεις σας σε ρεύμα είναι περιορισμένες για το εξοχικό σας και αρκείστε με ένα τυπικό φωτισμό, ένα ψυγείο, την τηλεόραση LCD-LED και μερικές μικροσυσκευές (πχ φορτιστής κινητού, laptop, ραδιοφωνάκι κλπ) σας προτείνουμε αυτό το μικρό αυτόνομο σύστημα.
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 4 Mono 310Wp (12χρόνια εγγύηση)
• Αντιστροφέας καθαρού ημιτόνου LF COMBI-MPPT 2400W (Εγγύηση 2ετών)
• Ρυθμιστής Φόρτισης ΜPPT Solar 1400W/40A
• Με είσοδο για γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης
• Μπαταρίες 2 Ultracell GEL Αγγλίας 200Ah, 12V
• Βάσεις στήριξης Προφίλ αλουμινίου ALUMIL
• Ηλεκτρολογικό υλικό-Πίνακες AC-DC ΑΒΒ-Schneider
• Πλαστικές Σωληνώσεις Κουβίδης
• Εγκατάσταση σε 1-2 ημέρες.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  1,4kWp 4.5kWh
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Για κατοικίες, εξοχικά, στάβλους, αποθήκες, container που είναι μακρυά από το Δίκτυο της ΔΕΗ, η διασύνδεση κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και για αυθαίρετα. Το σύστημα έχει δυνατότητα επέκτασης. Αυτονομία με 1τηλεόραση Led, 1ψυγείο μικρό A+ και φώτα οικονομίας 2-5 ημέρες ανάλογα τις καταναλώσεις. Τιμή : € 3500

Περισσότερα...

Net Metering
Δείτε την Προσφορά.

Αυτοπαραγωγή  Net Metering Προσφορά

Το σύστημα 4,96kWp που σας προτείνουμε αποτελείται από: 16 Φωτοβολταικά πάνελ των 310Watt τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 4ης γενιάς, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος 15 έτη και απόδοσης 25 έτη. 1 Αντιστροφέα δικτύου 5000Watt με μέγιστη ισχύ απόδοσης 98.2%. Εγγύηση προϊόντος 5 έτη επεκτάσιμη. 1 Πίνακα ΑC/DC αντικεραυνικής προστασίας και ελέγχου VDE, ΕΛΟΤ των οίκων ABB, SIEMENS, HAGER. 1 Σέτ βάσεων για δώμα ή κεραμοσκεπή. ALUMIL από ανοδιωμένο αλουμίνιο και 25ετή εγγύηση. 1 Έκδοση απαραίτητης άδειας από ΔΕΔΔΗΕ. - Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος καλωδίωσης AC/DC το οποίο θα υπολογιστεί ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση. - Η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού. - Τα μεταφορικά στον τόπο εγκατάστασης..
Αυτοπαραγωγή  Net Metering 4,96kWp new
Net Metering για μια μέση κατοικία στην Ελλάδα η οποία καταναλώνει κατά μέσο όρο 5500kWh ρεύμα το χρόνο. Για να επιτύχουμε ενεργειακό συμψηφισμό στο σύνολο αυτής της κατανάλωσης μηδενίζοντας το κόστος ηλ. ρεύματος χρειαζόμαστε για τη Στερεά Ελλάδα και Αττική ένα σύστημα 4,96kWp με νότιο προσανατολισμό. Τιμή : € 7500 με το κλειδί στο χέρι!

Περισσότερα...


Όλες οι τιμές είναι με ΦΠΑ. Καλέστε άμεσα για Διαθεσιμότητα!