Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακά έργα Α.Π.Ε με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποδόση των χρημάτων σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ξεκάθαρες λύσεις, υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα...
 Βιομηχ. Έργα

Αυτοματισμοί- Βιομηχ. Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού μονάδων και εκσυγχρονισμού. Πίνακες διανομής, PLC, Inverters, Ιδιοσυσκευές, CNC, Ρομποτικά συστήματα,Υδραυλικά, Πνευματικά, Αισθητήρες. CAD-CAM, 3D. ISO, CE. Αυτοματοποίηση λειτουργίας, καταγραφή/επεξεργασία δεδομένων. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. SCADA. Τεχνικός Ασφαλείας.

Περισσότερα...
Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά-Μελέτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο με πολύχρονη εμπειρία ειδικεύεται σε σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αδειοδότηση, μελέτη, εμπορία, εγκατ., επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φωτισμός, Ανακαίνιση.

Περισσότερα...
Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές παρεμβάσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως Αντλίες Θερμότητος, Λέβητες συμπύκνωσης, Πέλλετ, Led με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του πελάτη. Ενεργειακή μελέτη, Πιστοποίηση, Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης. Προτάσεις και λύσεις ενεργειακής βελτίωσης. Ανάλυση κόστους και αποσβέσεων.

Περισσότερα...

Ενημέρωση

Νέα
rss
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

Περικοπές απορρόφησης ρεύματος από νέους σταθμούς ΑΠΕ σχεδιάζει το ΥΠΕΝ για να χωρέσουν περισσότερα έργα στο δίκτυο
Posted by admin - 10/11/21 09:01AM - 0 Comments - - 1/52/53/54/55/5

Την απελευθέρωση ηλεκτρικού «χώρου» σε περιοχές όπου το δίκτυο είναι κορεσμένο ή πλησιάζει σε κορεσμό, δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να μπορούν να συνδεθούν καινούριες μονάδες ΑΠΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπόκεινται σε περικοπές ενέργειας από τον Διαχειριστή, όταν αυτό χρειάζεται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η επεξεργασία του σχεδίου βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο από το ΥΠΕΝ. Έτσι, είναι πιθανό η σχετική ρύθμιση να ενταχθεί στις διατάξεις για το δεύτερο «κύμα» απλοποίησης της αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ, στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στα σκαριά και θα περιλαμβάνει επίσης την αποθήκευση και τα υπεράκτια αιολικά.  

Στην πράξη το μέτρο αυτό θα σημαίνει πως, σε μία τέτοια περιοχή, θα δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης νέων μονάδων ΑΠΕ, ακόμη κι αν με την ένταξή τους η συνολική ονομαστική ισχύς του τοπικού «πράσινου» χαρτοφυλακίου θα ξεπερνά πλέον τη δυνατότητα συνολικής απορρόφησης ισχύος του δικτύου από σταθμούς ΑΠΕ. Το «αντίτιμο» για αυτές τις καινούριες μονάδες θα είναι ότι θα υπόκεινται σε περικοπές ρεύματος, στις περιπτώσεις όπου η ηλεκτροπαραγωγή όλου του χαρτοφυλακίου πλησιάζει τα όρια συνολικής απορρόφησης, ώστε να αποτρέπονται προβλήματα συμφόρησης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από το 2013 έχει θεσπισθεί μία ανάλογη δυνατότητα για σύνδεση καινούριων αιολικών πάρκων σε κορεσμένες περιοχές (υπό την αίρεση περικοπών), έως ότου η συνολική πρόσθετη ισχύς σταθμών υπερβεί κατά 20% τη δυνατότητα απορρόφησης του τοπικού δικτύου. 

Με τη νέα ρύθμιση, στόχος του υπουργείου είναι η δυνατότητα αυτή να επεκταθεί και στις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και σε περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος που δεν είναι ακόμη κορεσμένες, έχουν ωστόσο πλέον περιορισμένο διαθέσιμο ηλεκτρικό «χώρο». Επίσης, σε περικοπές υπόκεινται και οι ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, λόγω της στοχαστικότητας, είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που η παραγωγή ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ φτάνει στα επίπεδα της ονομαστικής του ισχύος. Επομένως, αν συνεχίσει καθολικά να λαμβάνεται ως κριτήριο η συνολική ονομαστική ισχύς των μονάδων, για το αν υπάρχει ή όχι ηλεκτρικός «χώρος» για να παραχωρηθεί, στην πράξη αποτρέπονται φαινόμενα συμφόρησης που μπορεί να συμβαίνουν με συχνότητα ακόμη και ένα ανά μερικά έτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, με την ασφαλιστική δικλείδα των περικοπών για τα νέα έργα, η «υπερκάλυψη» της δυνατότητας απορρόφησης του δικτύου θα επιτρέψει την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου «χώρου». Έτσι, χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση αναβάθμισης του τοπικού δικτύου, θα δοθεί η δυνατότητα να συνδεθούν περισσότερες μονάδες σε μία περιοχή, δίνοντας μία εναλλακτική επιλογή στους εκατοντάδες επενδυτές που βρίσκονται σε αναμονή για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης για τα έργα τους. 

Η ρύθμιση θα θέσει το γενικό πλαίσιο του μέτρου, η εφαρμογή του οποίου θα εξειδικευτεί στη συνέχεια είτε με Υπουργική Απόφαση είτε με απόφαση της ΡΑΕ, έπειτα από σχετική εισήγηση των Διαχειριστών. Μεταξύ άλλων, με την εξειδίκευση θα καθορισθεί το ποσοστό «υπερκάλυψης» του ηλεκτρικού «χώρου», όπως επίσης και ο τρόπος καθορισμού του πλαφόν περικοπών για τα νέα έργα, που θα αποκτήσουν με αυτό τον τρόπο πρόσβαση στο δίκτυο. 

Το πλαφόν χρειάζεται ώστε τα έργα να «κλειδώνουν» ένα ελάχιστο όριο ηλεκτροπαραγωγής – και κατά συνέπεια ένα κατώφλι εσόδων, το οποίο είναι απαραίτητο για να λάβουν τραπεζική χρηματοδότηση. Το ειδικό αυτό καθεστώς λειτουργίας θα περιγράφεται τόσο στις συμβάσεις σύνδεσης των μονάδων, όσο και στις συμβάσεις πώλησης ενέργειας.


print

Ειδικές Προσφορές

Συντήρηση Φ/Β
Δείτε την Προσφορά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση του Φωτοβολταικού σας πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για μέγιστες αποδόσεις. Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Οργάνωση, Ποιότητα, Ταχύτητα, Οικονομία, Εγγύηση, Αξιοπιστία για 100% αποφυγή απώλειας κερδών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε σε μόλις λίγα λεπτά να κάνουμε πλήρη διάγνωση. Τα πακέτα συντήρησης πλήρους κάλυψης ξεκινούν από 500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τριετή συμβόλαια θα λαμβάνετε έκπτωση 17% και για πενταετή 20%. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να φτιάξουμε από κοινού το πακέτο που σας ταιριάζει.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών σε Στερεά Ελλάδα
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης. Συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης. Οικονομικά συμβόλαια συντήρησης στα μέτρα σας. Εμπιστευθείτε την επένδυσή σας μόνο σε σοβαρούς επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, γιατί μόνο έτσι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο! Καλέστε μας άμεσα για προσφορά. Τιμές από: € 500

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας
Δείτε την Προσφορά.

Hitachi Yutaki

Αντλια Θερμοτητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Μεσαίων θερμοκρασιών(60°C) ψύξη & θέρμανση, έως 16 & 16,7kw, Σειρά Yutaki M, Dc inverter, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Monoblock
Απόδοση στη ψύξη: 12,9 (4,7 – 16,0)kw/h,
Απόδοση στη θέρμανση: 14,0 (4,8 – 16,7)kw/h,
EER: 4,02 A+++ & COP: 4,71 A+++,
Όρια λειτουργίας: -20°C ~ +60,0°C wb.
Περιλαμβάνει κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
Χειριστήριο ελέγχου PC-ARFHE
Εγγύηση 3 έτη για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα μέρη.
Η αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi αποτελούν την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5.1 COP. Η αντλίες Yutaki, ελέγχουν έξυπνα το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζουν και προσαρμόζουν τις αποδόσεις τους ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή (Αντιστάθμιση). Τεχνολογία DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-20°C). Εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο εως και 70%. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς μερεμέτια στο εσωτερικό του σπιτιού. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Αντλίες Θερμότητας   HITACHI Yutaki new
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Τριφ. 14kW(έως150τμ). Θέρμανση και Ψύξη Τεχνολογία DC Inverter έως -20°C εξωτερική. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Υψηλό βαθμό απόδοση EER:4.02 A+++ & COP:4.71 A+++ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ιδανική λύση σε ανακαινίσεις ή νέα κατασκευή. Μείωση δαπανών έως και 70%. Τιμή : € 5200

Περισσότερα...

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά
Δείτε την Προσφορά.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό

Για εσάς που οι απαιτήσεις σας σε ρεύμα είναι περιορισμένες για το εξοχικό σας και αρκείστε με ένα τυπικό φωτισμό, ένα ψυγείο, την τηλεόραση LCD-LED και μερικές μικροσυσκευές (πχ φορτιστής κινητού, laptop, ραδιοφωνάκι κλπ) σας προτείνουμε αυτό το μικρό αυτόνομο σύστημα.
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 4 Mono 310Wp (12χρόνια εγγύηση)
• Αντιστροφέας καθαρού ημιτόνου LF COMBI-MPPT 2400W (Εγγύηση 2ετών)
• Ρυθμιστής Φόρτισης ΜPPT Solar 1400W/40A
• Με είσοδο για γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης
• Μπαταρίες 2 Ultracell GEL Αγγλίας 200Ah, 12V
• Βάσεις στήριξης Προφίλ αλουμινίου ALUMIL
• Ηλεκτρολογικό υλικό-Πίνακες AC-DC ΑΒΒ-Schneider
• Πλαστικές Σωληνώσεις Κουβίδης
• Εγκατάσταση σε 1-2 ημέρες.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  1,4kWp 4.5kWh
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Για κατοικίες, εξοχικά, στάβλους, αποθήκες, container που είναι μακρυά από το Δίκτυο της ΔΕΗ, η διασύνδεση κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και για αυθαίρετα. Το σύστημα έχει δυνατότητα επέκτασης. Αυτονομία με 1τηλεόραση Led, 1ψυγείο μικρό A+ και φώτα οικονομίας 2-5 ημέρες ανάλογα τις καταναλώσεις. Τιμή : € 3500

Περισσότερα...

Net Metering
Δείτε την Προσφορά.

Αυτοπαραγωγή  Net Metering Προσφορά

Το σύστημα 4,96kWp που σας προτείνουμε αποτελείται από: 16 Φωτοβολταικά πάνελ των 310Watt τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 4ης γενιάς, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος 15 έτη και απόδοσης 25 έτη. 1 Αντιστροφέα δικτύου 5000Watt με μέγιστη ισχύ απόδοσης 98.2%. Εγγύηση προϊόντος 5 έτη επεκτάσιμη. 1 Πίνακα ΑC/DC αντικεραυνικής προστασίας και ελέγχου VDE, ΕΛΟΤ των οίκων ABB, SIEMENS, HAGER. 1 Σέτ βάσεων για δώμα ή κεραμοσκεπή. ALUMIL από ανοδιωμένο αλουμίνιο και 25ετή εγγύηση. 1 Έκδοση απαραίτητης άδειας από ΔΕΔΔΗΕ. - Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος καλωδίωσης AC/DC το οποίο θα υπολογιστεί ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση. - Η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού. - Τα μεταφορικά στον τόπο εγκατάστασης..
Αυτοπαραγωγή  Net Metering 4,96kWp new
Net Metering για μια μέση κατοικία στην Ελλάδα η οποία καταναλώνει κατά μέσο όρο 5500kWh ρεύμα το χρόνο. Για να επιτύχουμε ενεργειακό συμψηφισμό στο σύνολο αυτής της κατανάλωσης μηδενίζοντας το κόστος ηλ. ρεύματος χρειαζόμαστε για τη Στερεά Ελλάδα και Αττική ένα σύστημα 4,96kWp με νότιο προσανατολισμό. Τιμή : € 7500 με το κλειδί στο χέρι!

Περισσότερα...


Όλες οι τιμές είναι με ΦΠΑ. Καλέστε άμεσα για Διαθεσιμότητα!